ONLINE SEMINAR RAČUNOVOĐA I REVIZORA NA FINra 31.05.2022.

ONLINE SEMINAR RAČUNOVOĐA I REVIZORA NA FINra 31.05.2022.
31. Maja 2022. Komentari isključeni za ONLINE SEMINAR RAČUNOVOĐA I REVIZORA NA FINra 31.05.2022. Aktuelnosti,Novosti FINra

Interaktivni online seminar u okviru 3. ciklusa seminara kontinuirane profesionalne edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BIH, održan je dana 31.05.2022. u prostorijama Visokoškolske ustanove FINra, u organizaciji Edukativno-konsultanske kuće FINconsult.

Tema seminara je: ”Knjiženje potraživanja od kupaca, ugovorne imovine, prihoda i ugovornih obaveza po novom kontnom planu, različitost u primjeni MSFI za MSP i punog seta MRS/MSFI, specifičnosti radno-pravnih odnosa, te primjena novih poreznih i drugih propisa”

Program održanog seminara sastojao se od sljedećih tema:

  1. Novo finansijsko računovodstvo u 2022. godini.
  2. Različitost računovodstva kod primjene MRS/MSFI i MSFI za MSP.
  3. Primjena novih propisa i specifičnosti radno-pravnih odnosa u FBiH.
  4. Izmjene i dopune poreznih i drugih relevantnih propisa.
  5. Primjena novih poreznih i drugih propisa u Brčko Disktriktu BiH.

Predavači su: prof.dr.sc. Ismet Kalić, OR, doc.dr.sc. Edin Glogić, OR, Almira Hurić, OR, Elvira Ribić, CR,  mr.sc. Asmir Mujanović, OR.

Cilj seminara je obnavljanje, proširenje i osavremenjavanje znanja i vještina u knjiženju potraživanja od kupaca, prihoda, ugovorne imovine i ugovornih obaveza, različitost u primjeni MSFI za MSP i punog seta MRS/MSFI, specifičnosti radno-pravnih odnosa, te primjene novih poreznih i drugih propisa.

Na webinaru je učestvovao veliki broj računovođa, revizora i direktora firmi, čime je FINconsult potvrdio kvalitet i korisnost seminara kontinuirane profesionalne edukacije.

Studentima Visokoškolske ustanove FINra bilo je omogućeno da prate inclass i online predavanja na navedenu tematiku i da na taj način budu involvirani u sve aktuelnosti i problematiku finansijsko-računovodstvene profesije. FINra je još jednom dokazala svoju spremnost i posvećenost da svojim studentima uvijek pruži više, a sve u cilju da naši studenti usvoje što više znanja i vještina kako bi bili u toku sa aktuelnom problematikom iz oblasti finansija i računovodstva.

Naši studenti imaju besplatan pristup seminarima kontinuirane profesionalne edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH, kao i pristup elektronskom izdanju međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa Poslovni konsultant.

About The Author

mainmpo