POZIV ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA NA VISOKOJ ŠKOLI FINra TUZLA NA IV GODINI U AKADEMSKOJ 2019/2020. GODINI

POZIV ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA NA VISOKOJ ŠKOLI FINra TUZLA NA IV GODINI U AKADEMSKOJ 2019/2020. GODINI
8. Maja 2019. Komentari isključeni za POZIV ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA NA VISOKOJ ŠKOLI FINra TUZLA NA IV GODINI U AKADEMSKOJ 2019/2020. GODINI FINra,Novosti FINra

Na osnovu člana 138. stav (6) Statuta, Senat Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla.

        POZIV

ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA NA VISOKOJ ŠKOLI FINra TUZLA NA IV GODINI U AKADEMSKOJ 2019/2020. GODINI

I

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra će u akademskoj 2019/20. godini vršiti upis studenata na IV godinu dodiplomskog studija (240 ECTS bodova).

II

Pravo upisa na IV godinu studija i nastavak obrazovanja na Visokoj školi FINra imaju osobe koje su okončale obrazovanje na drugoj visokoškolskoj ustanovi, koja je matična za istu naučnu oblast kao i Visoka škola FINra, u trajanju od tri godine i ostvarila 180 ECTS bodova.

III

Prijave na poziv za dostavljanje dokumentacije za upis studenata na IV godinu studija na Visokoj školi FINra će se primati do 30.08.2019. godine.

IV

Uz prijavu za upis na IV godinu studija na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra Tuzla prilažu se (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji) sljedeća dokumenta:

– Diploma o završenom studiju (diploma stečena na visokoj školi sa ostvarenih 180 ECTS kredita),

– Uvjerenje o položenim ispitima,

– Dodatak diplomi i

– Nastavni plan i program sa silabusima predmeta.

V

Prijava za nastavak obrazovanja na IV godini može se podnijeti putem online obrazca na www.finra.ba, a odgovarajuću dokumentaciju kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte Studentskoj službi Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla u ulici Mitra Trifunovića Uče br. 9.

Za više informacija kandidati se mogu obratiti Studentskoj službi FINra ili putem telefona +38735/310-390 i +38735/310-391, e-maila: [email protected] i [email protected], kao i putem web stranice www.finra.ba.

About The Author

mainmpo