Poziv za sudjelovanjem na 3. međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji za razvoj ruralnnog turizma RRT 2022

Poziv za sudjelovanjem na 3. međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji za razvoj ruralnnog turizma RRT 2022
18. Aprila 2022. Komentari isključeni za Poziv za sudjelovanjem na 3. međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji za razvoj ruralnnog turizma RRT 2022 Nekategorisano FINra

Visokoškolska ustanova FINra poziva sve zainteresovane studente da sudjeluju na 3. međunarodnoj znanstvenostručnoj konferenciji za razvoj ruralnog turizma RRT 2022 koja će se održati 24. i 25. 11. 2022. godine u Međimurskoj županiji pod nazivom: „Edukacija kao ključni faktor održivog i odgovornog razvoja ruralnog područja“.

Organizatori konferencije su Vimal Akademija i Turistička zajednica Međimurske županije.

Konferencija će trajati dva dana i odvijati će se na nekoliko lokacija.

Prvi dan je predviđen kao studentska konferencija na kojoj će odabrani studenti ekonomskih fakulteta i fakulteta za turizam i menadžment iz više zemalja iznositi svoja iskustva i prijedloge za razvoj ruralnog turizma temeljene na odrađenoj terenskoj nastavi. Prvog dana održati će se i „Dan otvorenih vrata visokog obrazovanja“ na kojem će sudionici visokoobrazovnih institucija partnera konferencije RRT 2022 kroz zajedničko druženje predstaviti svoje nastavne programe i mogućnosti upisa polaznicima završnih razreda srednjih škola iz neposrednog okruženja.

Drugi dan konferencije biti će organiziran u Termama Sveti Martin u vidu panel rasprava i stručnih izlaganja gospodarstvenika, turističkih djelatnika i neposrednih nositelja razvojnih aktivnosti iz više zemalja, te predstavljanja znanstveno-stručnih radova. Značajan doprinos radu konferencije očekuje se od visokih predstavnika znanstvene zajednice kao i resornih ministarstava.

Tematske cjeline konferencije:

 1. Važnost edukacije djelatnika za razvoj ruralnog turizma
 2. Izvori financiranja za razvoj ruralnog područja
 3. Održivi i odgovorni razvoj u ruralnom turizmu
 4. Nacionalni parkovi i parkovi prirode kao pokretači razvoja destinacije
 5. Važnost međunarodnog povezivanja
 6. Razvoj ženskog poduzetništva u ruralnom području
 7. Uloga države, lokalne samouprave i lokalne zajednice u razvoju ruralnog turizma
 8. Pozitivni primjeri iz prakse – domaći i inozemni
 9. Ostale povezane teme.

Pozivamo Vas na dostavu sažetaka i cjelovitih radova iz područja razvoja ruralnog turizma te drugih povezanih područja s ciljem dijeljenja znanja, iskustava, razvoja struke te postizanja šireg dijaloga između svih ključnih aktera važnih za razvoj ruralnog područja.

Da bismo osigurali Vaše sudjelovanje na konferenciji, molimo Vas da sažetke svojih radova pošaljete na maternjem i engleskom jeziku na službeni e-mail konferencije: [email protected]  s naznakom „Sažetak rada – RRT 2022“.

VAŽNI DATUMI:

Rok za dostavu sažetaka …………….. 25. 5. 2022.

Potvrda o prihvaćanju sažetaka ……… 15. 6. 2022.

Rok za dostavu cjelovitih radova …….25. 9. 2022.

Svi prihvaćeni radovi biti će recenzirani od strane 2 recenzenta, te provedeni kroz softver za provjeru izvornosti radova. Pozitivno recenzirani radovi izloženi na konferenciji biti će objavljeni u Zborniku radova konferencije RRT 2022. Napominjemo da je Zbornik radova konferencije RRT 2020 indeksiran u bibliografskim bazama EconLit i Ebsco, a Zbornik radova konferencije RRT 2021 prihvaćen za postupak indeksiranja u bibliografskim bazama EconLit i Ebsco.

Za sudionike koji žele samo aktivno sudjelovati u pratećim aktivnostima na konferenciji bez prezentacije rada, molimo da se prijave na e-mail [email protected] .

UPUTE ZA PISANJE SAŽETKA:

 • sažetak treba imati 250 do 300 riječi s izdvojenih 3 do 6 ključnih riječi
 • sažetak se piše u Microsoft Word-u za Windowse
 • font: Times New Roman, veličina 12, jednostruki prored
 • margine (gore, dolje, lijevo, desno): 2,5 cm
 • sažetak je potrebno poslati na hrvatskom i engleskom jeziku
 • sažetak treba sadržavati naslov rada, kratak opis teme, cilja i svrhe rada, opis metodologije i rezultata
 • na početku sažetka potrebno je navesti podatke o autoru: ime i prezime autora, titule, puni službeni naziv institucije u kojoj je autor zaposlen, adresu i podatke za kontakt (tel., mob., e-mail adresa)
 • sažetak poslati na e-mail [email protected]  s naznakom “Sažetak rada – RRT 2022”.

Detaljne informacije o konferenciji biti će objavljeni naknadno na službenim web stranicama organizatora konferencije www.vimal.hr  i www.rrt2020.info.

About The Author

mainmpo