Praksa tokom studiranja

Praksa tokom studiranja

Jedinstven spoj teorije i prakse je ključna karakteristika Nastavnog plana i programa na FINra, gdje kroz koncept savremenog i inovativnog obrazovanja studenti stiču znanja i vještine prepoznatljive i tražene na tržištu rada.

Visokoškolska ustanova FINra Tuzla,  projektom praksa – stipendije – zaposlenje ispunjava jedan od ključnih ciljeva, da svoje studente po završetku studija ne šalje na Biro za zapošljavanje, već na posao kod poznatog poslodavca ili da ih podrži u pokretanju vlastitog biznisa, kroz otvaranje računovodstvenog servisa ili savjetodavne agencije.

Nakon obavljene stručne prakse student dobije uvid u mogućnosti primjene stečenih znanja, osposobljen  za odgovarajuću vrstu praktičnoga rada, te je upoznat s poslovanjem preduzeća u koje je upućen.

 

Znanja i vještine koje steknu na predmetu Praktično osposobljavanje I, II i  III, kao i drugim predmetima predviđenim Nastavnim planom i programom na FINra, mogu da primjene u praksi upravo u firmama sa kojima je FINra potpisala sporazume o poslovnoj saradnji.

 

Visokoškolska ustanova FINra je zaključila više od 100 sporazuma sa uspješnim firmama sa područja cijele Bosne i Hercegovine. Uspješne firme u koje naši studenti idu na praksu, u skladu sa svojim mogućnostima dodjeljuju i stipendije, a studente sa kojima budu zadovoljni tokom njihove četverogodišnje prakse, će zaposliti po završetku fakulteta.

mainmpo