PREZENTACIJA SEMINARSKIH RADOVA NA FINra

PREZENTACIJA SEMINARSKIH RADOVA NA FINra
18. Maja 2021. Komentari isključeni za PREZENTACIJA SEMINARSKIH RADOVA NA FINra Aktuelnosti,Novosti FINra

Dana, 17. maja 2021. godine studenti  prve godine studijskog programa Računarstvo i Informatika uspješno su  prezentirali  seminarski  rad iz predmeta Uvod u informaciono – komunikacione tehnologije   kod mr. sc. Irma Ibrišimović, predavač na FINra.

Studenti Kenan Dropić i Adna Mehanović su prezentirali seminarski rad na temu “ Informacione tehnologije u obrazovanju “.

Na Visokoškolskoj ustanovi  FINra u toku su  prezentacije seminarskih radova studenata ljetnog semestra u  akademskoj 2020/2021. godini.

Izrada i prezentacija seminarskih radova za studente na FINra je obavezna na svim predmetima na prvoj, drugoj,  trećoj i četvrtoj  godini studija. Cilj je da studenti pored znanja i vještina iz određenog predmeta steknu i znanja i vještine u javnom nastupu i prezentiranju, što je jedna od ključnih kompetencija koju treba da posjeduje svaki student na FINra i na taj način bude spreman za tržište rada.

Visokoškolska ustanova  FINra je svojim studentima omogućila da svoje seminarske radove mogu prezentirati in class ili online, putem ZOOM platforme.

About The Author

mainmpo