Programsko inženjerstvo

Programsko inženjerstvo

STUDIJSKI PROGRAM “RAČUNARSTVO I INFORMATIKA”

SMJER “PROGRAMSKO INŽENJERSTVO”

Studijski program „RAČUNARSTVO I INFORMATIKA“ sa usmjerenjem „PROGRAMSKO INŽINJERSTVO“  u trogodišnjem i četverogodišnjem studiju:

 • Trogodišnji studij  ( 180 ECTS bodova) studijski program, zvanje Bachelor računarstva i informatike
 • Četverogodišnji studij (240 ECTS bodova) studijski program, zvanje Bachelor inžinjer računarstva i informatike.

OSNOVNE KOMPETENCIJE:

 • Na praktičan način primjenjivati u programskom inženjerstvu relevantne matematičke modele,
 • Služiti se engleskim jezikom u domeni ICT,
 • Poznavati osnovna načela ICT tehnologija,
 • Prilagodljivost novim tehnologijama,
 • Poznavati osnovne specifičnosti operativnih sistema Windows/Linux/Unix,
 • Specificirati i opisivati procese iz realnog svijeta korištenjem formalnih metoda,
 • Procijeniti optimalnu programsku tehnologiju za rješavanje određenog problema,
 • Poznavati osnove računarskih mreža, osnovne komunikacione protokole kao i grupne protokole Internet mreže,
 • Poznavati osnove baza podataka: kreiranje, modeliranje, administriranje,
 • Ocijeniti prednosti otvaranja vlastitog obrta u odnosu na društvo s ograničenom odgovornošću,
 • Poznavati osnovna načela tehničkih Sistema.

SPECIFIČNE PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

 • Suvereno koristiti osnovne naredbe za kontrolu toka programa barem u jednom programskom jeziku,
 • Poznavati načine strukturiranja podataka u programskom kodu, kao i tehnike zapisivanja složenih programskih formi (XML, json) te koristiti standardne algoritme,
 • Kreirati programske objekte koji opisuju objekte iz realnog svijeta,
 • Koristiti suvereno kompajler generacije MS Visual Studio, te poznavati.NET okruženje,
 • Pravilno procijeniti koji programski jezik odnosno tehnologiju iz MS Visual Studio alata primijeniti za određeni problem,
 • Razvijati barem jedan tip Windows aplikacije: Windows service, Windows form ili console application,
 • Razvijati web projekte, koji će u sebi uključivati barem četiri od sljedećih komponenti:
  • Napredno korištenje CSS-a,
  • PHP,
  • Javascript,
  • Web servisi,
  • MVC/MVVM/MVW framework (npr. AngularJS),
  • Agilne razvojne metodologije,
  • CMS,
 • Programsko povezivanje s bazama podataka,
 • Razvijati mobilne aplikacije na barem jednoj platformi zajedno s podizanjem na store,
 • Sva stečena znanja na pravilan način moći iskoristiti i kombinovati prilikom izrade složenijeg informacionog Sistema.

METODOLOŠKE KOMPETENCIJE:

 • Detaljno poznavanje metodologije vođenja projekta u struci,
 • Analizirati potrebe korisnika (istražiti i detektovati izvore podataka, trenutno pristune poslovne sisteme, potrebe korisnika, tehnološka ograničenja, sepecifičnosti poslovnog okruženja),
 • Identificirati trendove u ICT tehnologijama na domaćem i međunarodnom tržištu,
 • Izraditi marketinški plan te poslovne planove na nivou organizacije.

INTERDISCIPLINARNE KOMPETENCIJE:

 • Komunicirati sa saradnicima i korisnicima usluga,
 • Koordinirati sve poslovne aktivnosti, upravljati projektima,

ISHODI UČENJA:

 • Primjeniti relevantne matemetičke modele u programskom inženjerstvu na praktičan način,
 • Ustanoviti osnovne specifičnosti i potrebe operativnih sistema Windows/Linux/Unix,
 • Prepoznati i formalnim metodama opisati odvijanja nekog procesa iz stvarnog svijeta,
 • Procjeniti odgovarajuću programsku tehnologiju za rješavanje određenog problema,
 • Poznavati osnove računarskih mreža, osnovne komunikacijske protokole kao i grupne protokole Internet mreže,
 • Poznavati osnove baza podataka: kreiranje, modeliranje, administriranje,
 • Ocijeniti prednosti otvaranja vlastitog obrta u odnosu na društvo s ograničenom odgovornošću,
 • Prepoznati osnovne elemente tehničkog sistema na primjeru,
 • Primijeniti metode za opis algoritma na primjeru problema iz stvarnog svijeta,
 • Kreirati programske objekte koji opisuju objekte iz realnog svijeta,
 • Procijeniti koji programski jezik odnosno tehnologiju iz MS Visual Studio alata primijeniti za određeni problem,
 • Analizirati pojam sigurnosti na primjerima informacionih Sistema,
 • Razvijati web projekte, koji će u sebi uključivati minimalno četiri komponenti od navedenih (napredno korištenje css-a, PHP, javascript, web servis, MVC/MVVM/MVW framework (npr. AngularJS), Node.js, agilne razvojne tehnlogije, CMS, programsko povezivanje s bazama podataka,
 • Razvijati mobilne aplikacije na barem jednoj platformi zajedno s podizanjem na store,
 • Analizirati potrebe korisnika (istražiti i detektovati izvore podataka, trenutno pristune poslovne sisteme, potrebe korisnika, tehnološka ograničenja, sepecifičnosti poslovnog okruženja),
 • Identifikovati trendove u ICT tehnologijama na domaćem i međunarodnom tržištu,
 • Komunicirati sa saradnicima i korisnicima usluga na B/H/S jezicima i engleskom jeziku.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

PRVA GODINA

(zajednički predmeti za trogodišnji i četvorogodišnji studijski program)

R.br.Šifra predmetaNaziv predmetaSem.Broj časova (P + V)ECTS
1.RI-MA-OMatematikaI5 (2+3)6
2.RI-ASP-OAlgoritmi i strukture podatakaI5 (2+3)6
3.RI-OP-OOsnove programiranjaI6 (3+3)6
4.RI-OR-OOsnove računovodstvaI3 (2+1)6
5.RI-EJ-OEngleski jezik 1I3 (1+2)6
6.RI-NM-ONumerička matematikaII4 (2+2)6
7.RI-ICT-OUvod u informaciono-komunikacione tehnologijeII4 (2+2)6
8.RI- RMMU -ORačunarske mreže i mrežne uslugeII4 (2+2)6
9.RI-OOP-OObjektno-orijentisano programiranjeII5 (2+3)6
10.RI-OPF-OOsnove poslovnih finansijaII4 (2+2)6
Ukupno časova aktivne nastave   42*15=6304260

DRUGA GODINA

(zajednički predmeti za trogodišnji i četvorogodišnji studijski program)

R.br.Šifra predmetaNaziv predmetaSem.Broj časova (P + V)ECTS
1.RI-BPMPS-OBaze podataka i modeli poslovnih sistemaIII5 (2+3)6
2.RI-OTS-IOsnove tehničkih sistema (I)III4 (2+2)4
3.RI-ESP-IEkonomika startup poduzeća(I)III3 (2+1)4
4.RI-PNET-OProgramiranje u .NET okoliniIII6 (2+4)6
5.RI-OWP-OOsnove web programiranjaIII4 (2+2)5
6.RI-OS-OOperativni sistemiIII3 (2+1)5
7.RI-MP-OMrežno programiranjeIV4 (2+2)7
8.RI-IRT-IIntegracija računara i telefonije (I)IV3 (2+1)6
9.RI-WPS-OWeb programiranje na strani poslužiteljaIV3 (2+1)6
10.RI-SPJ-ISkriptni programski jezici(I)IV6 (3+3)6
11.RI-EMA-OE-marketingIV5 (2+3)6
12.RI-OS-OOperativni sistemiIV4 (2+2)5
Ukupno časova aktivne nastave   50*15=7505060

TREĆA GODINA

(trogodišnji studijski program)

R.br.Šifra predmetaNaziv predmetaSem.Broj časova (P + V)ECTS
1.RI-SP-OStručna praksaV56
2.RI-DEPD-ODigitalizacija i e-prikaz dokumentaV3 (2+1)5
3.RI-EL-IE-learning (I)V3 (2+1)6
4.RI-CMS-ICMS sistemi (I)V3 (2+1)6
5.RI-MTO-OMetode i tehnike u odlučivanjuV5 (2+3)6
6.RI-PMA-OProgramiranje mobilnih aplikacijaV6 (3+3)7
7.RI-SIS-OSigurnost informacionih sistemaVI5 (3+2)6
8.RI-ITSO-OIT sistemi u oblakuVI5 (3+2)5
9.RI-MS-OMultimedijski sistemiVI5 (2+3)6
10.RI-PIS-OProjektiranje informacionih sistemaVI6 (3+3)7
11.RI-ZR-OZavršni radVI46
Ukupno časova aktivne nastave   50*15=7505060

TREĆA GODINA

(četvorogodišnji studijski program)

R.br.Šifra predmetaNaziv predmetaSem.Broj časova (P + V)ECTS
1.RI-SP-OStručna praksaV56
2.RI-DEPD-ODigitalizacija i e-prikaz dokumentaV3 (2+1)5
3.RI-EL-IE-learning (I)V3 (2+1)6
4.RI-CMS-ICMS sistemi (I)V3 (2+1)6
5.RI-MTO-OMetode i tehnike u odlučivanjuV5 (2+3)6
6.RI-PMA-OProgramiranje mobilnih aplikacijaV6 (3+3)7
7.RI-SIS-OSigurnost informacionih sistemaVI5 (3+2)6
8.RI-ITSO-OIT sistemi u oblakuVI5 (3+2)5
9.RI-MS-OMultimedijski sistemiVI5 (2+3)6
10.RI-PIS-OProjektovanje informacionih sistemaVI6 (3+3)7
11.RI-PS-OPorezni sistemi u BiH i EUVI4 (2+2)6
Ukupno časova aktivne nastave   50*15=7505060

ČETVRTA  GODINA

(četvorogodišnji studijski program)

R.br.Šifra predmetaNaziv predmetaSem.Broj časova (P + V)ECTS
1.RI-RIS-ORačunovodstveni informacioni sistemiVII5 (3+2)6
2.RI-MIS-OMenadžment informacioni sistemiVII5 (3+2)6
3.RI-ITFI-OPrimjena IT u finansijama i finansijsko izvještavanjeVII5 (3+2)7
4.RI-FDO-OForenzika u digitalnom okruženjuVII5 (3+2)5
5.RI-PAP-OPlan i analiza poslovanjaVII5 (3+2)6
6.RI-POKK-OPravni osnovi kompjuterskog kriminalitetaVIII5 (3+2)6
7.RI-DSS-ODSS-Sistemi za podršku odlučivanjuVIII6 (3+3)7
8.RI-UFR-OUpravljanje finansijskim rizicimaVIII5 (3+2)6
9.RI-ITRR-OPrimjena IT u računovodstvu i revizijiVIII5 (3+2)5
10.RI-ZR-OZavršni radVIII46
Ukupno časova aktivne nastave   50*15=7505060
EnglishBosnia