PROMOCIJA KNJIGA

PROMOCIJA KNJIGA
12. Novembra 2019. Komentari isključeni za PROMOCIJA KNJIGA Aktuelnosti,Novosti FINra

Na Visokoškolskoj ustanovi FINra u Tuzli, 17. novembra 2021. godine (srijeda) sa početkom u 12:00 sati, održat će se promocija knjiga autora doc.dr.sc. Zoran Jasak, mr.sc. Irma Ibrišimović i mr.sc. Aldijana Omerović.

Numerička matematika

Knjiga autora doc.dr.sc. Jasak Zorana i mr.sc. Irme Ibrišimović pod nazivom ‘’Numerička matematika’’ prezentira važne numeričke metode ilustrovane primjerima. Metode su predstavljene algoritamski, putem programskih procedura. Naglasak je na numeričkim metodama i analizama. Knjiga sadrži 376 stranica i organizovana je u pet dijelova podjeljenih na logičke cjeline. Također, u knjizi je obrađeno nekoliko specifičnih veličina iz domena finansije (kamatna stopa i kamatni koeficienti).

Autori su korisnicima predstavili ideje i lakše razumijevanje koncepta ove matematičke oblasti.

Cilj knjige je, da se u problemima gdje je to moguće uvode i simbolička izračunavanja u kombinaciji sa numeričkim i implementacijom u matematičkim softverima.

Ova knjiga je sačinjena kao osnovno gradivo za predmet Numerička matematika koji se izučava na visokoškolskim ustanovama, a studenti FINra sa akademskog studijskog programa ”Računarstvo i informatika” izučavaju ga na I godini studija.

Društveni interes za objavu ovog djela ogleda se u bogaćenju stručnog opusa u području matematičkih nauka te ima pozitivno povratno dejstvo na razvoj novih tehnologija i razvoj nauke uopšte.

Algoritmi i strukture podataka

Knjiga pod naslovom ‘’Algoritmi i strukture podataka’’, autora doc.dr.sc. Jasak Zorana i mr.sc. Omerović Aldijane, daje prikaz ključnih struktura podataka i objašnjava njihovu upotrebu u nizu različitih algoritama pretraživanja i sortiranja, uvodi čitaoca u računsku efikasnost algoritama i sl.

Prvenstvena namjena knjige ogleda se u njenoj širokoj primjeni u praksi jer je namijenjena svima koji žele da se upoznaju sa osnovnim strukturama podataka i sa klasama često primjenjivanih algoritama. Autorove namjere su da čitaocima predstave ideje i lakše razumijevanje oblasti računarstva, analiziranje strukture podataka i složenosti algoritama.

Knjiga je organizovana u pet dijelova i sadrži 302 stranice. Namjenjena je svim onim koji izučavaju algoritme i strukture podataka na visokoškolskim ustanovama a što je slučaj sa studentima FINra koji ovaj predmet slušaju i polažu na I godini studija na akademskom studijskom programu ”Računarstvo i informatika”.

Društveni interes za objavu ovog djela ogleda se u bogaćenju stručnog opusa u području računarskih nauka, te aktuelnosti teme jer se algoritmi i strukture podataka nalaze u centru svih metodologija koje se koriste u radu sa savremenim računarima.

About The Author

mainmpo