PROMOVISANA DRUGA GENERACIJA DIPLOMIRANIH STUDENATA NA FINra TUZLA

PROMOVISANA DRUGA GENERACIJA DIPLOMIRANIH STUDENATA NA FINra TUZLA
30. Novembra 2021. Komentari isključeni za PROMOVISANA DRUGA GENERACIJA DIPLOMIRANIH STUDENATA NA FINra TUZLA Aktuelnosti,Novosti FINra

Dana 30.11.2021. godine na Visokoškolskoj ustanovi FINra u Tuzli promovisana je druga generacija diplomiranih studenata. Akademske diplome je dobila prva grupa od 28 studenata iz generacije 2017-2021. godina.

U akademskoj 2021/2022 je na FINra upisano više od 230 studenata na dva akademska studijska programa: Finansije i računovodstvo, sa tri usmjerenja i Računarstvo i informatika, sa usmjerenjem Programsko inženjerstvo. Više od 60 profesora, predavača, asistenata i stručnjaka iz prakse je angažovano u nastavnom procesu, koji su predani i posvećeni u prenosu znanja i vještina na studente.

Čestitajući diplomiranim studentima direktor FINra prof.dr.sc. Ismet Kalić, je u svom obraćanju između ostalog istakao:

“Vi ste u protekle četiri godine usvojili znanja i vještine, koje su prepoznate na tržištu rada od strane poslodavaca. U prilog tome ide činjenica da je svih vas 28 zaposleno ili je u procesu sklapanja ugovora o zaposlenju. Ako tome dodamo i diplomirane studente prve generacije, njih 45 kojima su dodijeljene diplome 28.4.2021. godine, koji su također svi zaposleni, onda možemo konstatovati da je ukupno 73 studenta FINra se zaposlilo prije diplomiranja ili odmah nakon sticanja diplome.

Mi na FINra ćemo dati sve od sebe da i ubuduće svi naši studenti dobiju posao i prije diplomiranja. FINra na taj način ispunjava svoj osnovni zadatak da svoje studente neće slati na Biro za zapošljavanje već na posao kod poznatog poslodavca.

Akademske diplome koje su Vam danas uručene su međunarodno priznate. FINra je dobila institucionalnu akreditaciju ove godine, tačnije 28.04.2021.godine, i nalazi se na listi akreditovanih visokoškolskih ustanova Bosne i Hercegovine. Naša diploma je već dobila međunarodnu verifikaciju u zemljama EU. Naime, naša diplomirana studentica Azra Džonbić, koja živi i radi u Zagrebu, je nostrificirala diplomu FINra u Republici Hrvatskoj.

Posebno me raduje podatak da je vas 8 upisalo master studij i nastavilo svoje obrazovanje. Dodjelom diploma naša saradnja sa vama ne prestaje i biće  nastavljena kroz Alumni asocijaciju FINra. Imat ćete našu podršku do kraja vaše karijere “, kazao je direktor FINra.

Ispred Visokoškolske ustanove FINra prisutnima su se obratili zamjenik direktora doc. dr. sc. Edin Glogić i pomoćnik direktora za nastavu i studentska pitanja mr.sc. Irma Ibrišimović.

„S obzirom da kontinuirano kao visokoškolska ustanova radimo na razvoju i unapređenju računovodstvene profesije u BiH, upravo doprinos tom razvoju je i ova generacija diplomiranih studenata koja u profesionalne vode ide sa savremenim i aktuelnim znanjima i vještinama iz računovodstva, finansija i revizije.“, rekao je zamjenik direktora doc.dr.sc. Edin Glogić.

„Već dugo smo suočeni s činjenicom da nam veliki broj mladih ljudi odlazi iz Bosne i Hercegovine. To nameće obavezu da svi mi koji se bavimo obrazovanjem stalno radimo na podizanju kvaliteta nastave i uslova studiranja, kako bismo mlade, obrazovane ljude zadržali ovdje. Na FINra smo to odavno prepoznali i zato studenti jesu dio svih važnih procesa. Sve što smo do sada spomenuli ima jedan cilj – obrazovati buduće stručnjake iz oblasti finansija i računovodstva, računarstva i informatike, koji će odmah po završetku studija imati posao, koji će biti zadovoljni i ispunjeni ljudi. FINra zbog toga kontinuirano vrši internu provjeru kvaliteta nastavnog procesa i zadovoljstva studenata onim što dobivaju na ovoj visokoškolskoj ustanovi“, istakla je mr.sc. Irma Ibrišimović, pomoćnik direktora za nastavu i studentska pitanja.

Prisutnima se obratio i Pomoćnik ministra za obrazovanje i nauku TK, gospodin Fuad Mešanović, te je tom prilikom istakao da mu je posebno drago da su studenti sa stečenim znanjima i vještinama na ovoj visokoškolskoj ustanovi prepoznati na tržištu rada i da su već dobili posao. Također, veoma važnu činjenicu predstavlja i institucionalna akreditacija ove visokoškolske ustanove što potvrđuje kvalitet nastavnog procesa i akademskog sadržaja. Uz iskrene čestitke, rekao je da će se saradnja Ministarstva obrazovanja i nauke TK nastaviti sa FINra i dalje u svjetlu dobrog partnerskog odnosa.

”Na FINra se već punih pet godina uspješno realizuje četverogodišnji studijski program koji integrira praktična znanja i vještine. FINra je sklopila više od 150 sporazuma o poslovnoj saradnji sa uspješnim kompanijama iz  regije, te na taj način povezala studente sa realnim sektorom i poslodavcima. To je bilo ključno za vašu  prepoznatljivost  na tržištu rada i dobivanje posla. Dobiti posao prije ili odmah nakon diplomiranja  je u današnje vrijeme veoma lijepa vijest, a za diplomiranog studenta ispunjenje najvećeg cilja”, u svom obraćanju istakla je Eldina Ćustović, predstavnica Grada Tuzle.

Nakon završenih obraćanja, pristupljeno je svečanoj podjeli diploma za 28 diplomiranih studenata. Za uspješan i predan rad tokom studiranja Zlatna plaketa dodijeljena je studentici Nermini Kalić sa najboljim ostvarenim prosjekom 10, dok su Srebrene plakete dodijeljene studenticama Melisi Mušanović i Maidi Avdić sa ostvarenim prosjekom 9,9. Najbolje studentice izabrane su u zvanje asistenata na FINra, te su već uključene u nastavni proces.

Imajući u vidu činjenicu da se diplome na Visokoškolskoj ustanovi FINra dodjeljuju dva puta godišnje, u aprilu i novembru, naredna dodjela diploma će biti organizovana krajem aprila 2022. godine.

About The Author

mainmpo