SMART BOARD

SMART BOARD
18. Februara 2017. Nema komentara Slider emir

Kao savremeno nastavno sredstvo na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra, koristi se SMART board odnosno „pametna tabla“ i to posljednje generacije.

SMART board je interaktivna tabla za zidnu montažu sa projekcijom sa prednje strane. To omogućava da sve što se može učiniti na računaru, učini i na pametnoj tabli – otvaranje i zatvaranje aplikacija, kretanje kroz datoteke, održavanje sastanaka s drugima, kreiranje novih dokumenata ili uređivanje postojećih, posjećivanje web stranica, primjenu velikog broja edukativnih softvera, reproduciranje video materijala i više – dodirivanjem interaktivne površine prstom ili olovkom.

Kada se pametna tabla poveže sa računarom i projektorom, slika sa računara bude prikazana na interaktivnoj tabli. Može se pisati preko bilo kojeg programa digitalnom „tintom“, a zatim spremiti ove bilješke u datoteku u SMART Notebook ™, program za kolaborativno učenje, za buduće potrebe i distribuciju.

Dvije digitalne kamere, po jedna u svakom od gornjih uglova interaktivne table, prati položaj prsta ili olovke dok se kreće preko interaktivne površine. Trajna površina odnosno interaktivni površina je otporna na ogrebotine, tragove i optimizirana je za projekcije.

SMART Board ima brojne koristi pri izvođenju nastave:

1. Bilješke sačinjene na „pametnoj tabli“ se spremaju u datoteku u SMART Notebook ™, program za kolaborativno učenje, te se iste šalju studentima, što je od velike važnosti za studente koji su propustili predavanje, ali koriste i onim koji su prisustvovali nastavi da imaju sve to u e-formi.

2. Za „pametnu tablu“ nije  potrebna kreda i spužva kao kod klasičnih školskih tabli, čime profesori, a i studenti su pošteđeni od prljanja kredom i brisanja table.

3. Kreirane datoteke sa „pametne table“ se mogu koristit za buduće potrebe studenata i distribuciju i dostupne su studentima nakon završetka predavanja na njihovim pametnim telefonima, tabletima ili računarima te se iste mogu naknadno dorađivati. Jednom napravljena prezentacija se može koristiti više puta, ali isto tako po potrebi mijenjati i dopunjavati.

4. Profesorima, naročito matematike i računovodstva, kojima je potrebno više radne površine kako bi prikazali jedan zadatak, „pametna tabla“ daje tu mogućnost. Profesori mogu pisati na neograničenom broju strana, odnosno slajdova, pri čemu se mogu vraćati na prethodne slajdove te dopisivati i mijenjati ono što je već napisano. Mogućnost  koje nema kod školskih tabli.

5. „Pametna tabla“ omogućava da korisnik može istovremeno pisati po površini, koristiti funkcije miša, brisati objekte, koristiti razne alate iz programa. Sistem raspolaže integrisanim operativnim sistemom koji omogućava intuitivne pokrete prsta i (ili) ruke unutar SMART Notebook programa.

6. Dozvoljeno je pisati preko bilo kojeg programa digitalnom „tintom“ , a zatim spremiti ove bilješke u datoteku u SMART Notebook ™ tako npr. prikazane prezentacije u PowerPoint-u na „pametnoj tabli“ moguće je olovkom ili rukom mijenjati, korigovati i slično.

7. Površina bez odsjaja kristalne jasnoće i čitljivosti zaokuplja pažnju studenata i omogućava jasnu vidljivost bez obzira na udaljenost u učionici; smanjuje naprezanje očiju i pruža bolju čitljivost, te je od pomoći u povećanju angažovanosti studenata u učionici. 

Izjava profesora Poslovne  matematike Omera Kurtanovića o „pametnoj tabli“

„Smatram da je pametna tabla jedinstvena iz više razloga. Prvo,  zadaci iz matematike su opširni i zahtijevaju više od površine jedne table, koristeći „pametnu tablu“ data je preglednost čitavog zadatka, gdje mogu da se vratim na početak zadatka kroz slajdove. Drugo, za „pametnu tablu“ nije potrebna  kreda i spužva, čime sam oduševljen, jer se ne isprljam prilikom pisanja na tabli, i moja košulja i kravata su čiste i nakon nekoliko časova pisanja po ovoj tabli, za razliku od klasične table. Treće, urađeni i pospremljeni zadaci u filove su od posebne važnosti za studente koji nisu prisitrvovali nastavi. Tih prednosti  ima još, ali  i ovo je sasvim dovoljno da ovu tablu čini revolucionarnim tehnološkim napretkom, što će znatno uticati na unapređenje kvalitete nastavnog procesa na FINra.“

Izjava studenta  o „pametnoj tabli“

Kako „pametna tabla“ ima pozitivne efekte na studente, predstavnik studenata Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, Adnan Bajraktarević je izjavio:

„Kao predstavnik studenata Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra  moram da iskažem zadovoljstvo mogućnošću korištenja, kao što joj i samo ime govori „ pametne table“.

Mogu reći da je izuzetno korisno sredstvo u održavanju predavanja, vježbi i što je najvažije učenja.Ista omogućava interaktivno sudjelovanje profesora i asistenata, kao i studenata pri sticanju znaja i vještina.

Prednost se očituje i u tome da sve bilješke mogu biti sačuvane te prezentovane naknadno, te omogućuje studentima koji nisu prisustvovali predavanju ili vježbama da imaju  potpune informacije o pređenom gradivu i strukturi vježbi,  na svim nastavnim predmetima.„

About The Author

Leave a reply

mainmpo