STUDENTI FINra UČESTVOVALI NA ŠESTOJ MEĐUNARODNO NAUČNO-STRUČNOJ STUDENTSKOJ KONFERENCIJI SKEI 2021

STUDENTI FINra UČESTVOVALI NA ŠESTOJ MEĐUNARODNO NAUČNO-STRUČNOJ STUDENTSKOJ KONFERENCIJI SKEI 2021
26. Maja 2021. Komentari isključeni za STUDENTI FINra UČESTVOVALI NA ŠESTOJ MEĐUNARODNO NAUČNO-STRUČNOJ STUDENTSKOJ KONFERENCIJI SKEI 2021 Aktuelnosti,Novosti FINra

Studentice četvrte godine studija na FINra, Nermina Kalić i Melisa Mušanović su dana  26. maja 2021.godine učestvovale na šestoj međunarodno naučno-stručnoj studentskoj konferenciji SKEI 2021,  čiji je organizator Visoka škola modernog biznisa, Beograd, Srbija.

Studentica Nermina Kalić je prezentovala rad na  temu „Izmjene i dopune MSFI 16 pod uticajem COVID – 19“ pod mentorstvom dr.sc. Ismeta Kalića, vanrednog profesora.

Studentica Melisa Mušanović je prezentovala rad na  temu „ Značaj revizije informacionih sistema u kriznom periodu“ pod mentorstvom dr.sc. Edina Glogića, docent.

Moderatori na konferenciji SKEI 2021 bili su:

– Prof. dr Aleksandar Dejanović

– Prof. dr Aleksandra Brakus

– Doc. dr Miloš Dragosavac

Svi prihvaćeni radovi će biti objavljeni u Zborniku radova sa SKEI 2021 konferencije. Najbolji radovi, prema mišljenju recenzenata, među kojima će biti i radovi naših studentica Nermine Kalić i Melise Mušanović, će biti objavljeni u SKEI-Međunarodnom interdisciplinarnom časopisu.

Konferencija je održana  online putem platforme Microsoft Teams, na kojoj je uzelo učešće više od 50 učesnika iz četiri zemlje: BiH, Srbije, Slovenije i Hrvatske.

Partneri konferencije bili su:

  • Veleučilište Lavoslav Ružička, Vukovar, Hrvatska,
  • Sveučilište/Univerzitet VITEZ Travnik, Bosna i Hercegovina,
  • BLC Banja Luka College, Banja Luka, Bosna i Hercegovina,
  • Univerza v Novem mesto, Fakulteta za ekonomijo in informatiko, Novo Mesto, Slovenija.

Učešće studenata FINra na ovoj konferenciji je još jedan dokaz da je ova Visokoškolska ustanova opredjeljena ka kontinuiranom podsticanju  studenata da unaprijede svoja znanja i vještine, a samim tim steknu i novo međunarodno iskustvo.

About The Author

mainmpo