STUDIJSKI PROGRAM “RAČUNARSTVO I INFORMATIKA” SMJER “PROGRAMSKO INŽENJERSTVO”

STUDIJSKI PROGRAM “RAČUNARSTVO I INFORMATIKA” SMJER “PROGRAMSKO INŽENJERSTVO”
12. Jula 2020. Komentari isključeni za STUDIJSKI PROGRAM “RAČUNARSTVO I INFORMATIKA” SMJER “PROGRAMSKO INŽENJERSTVO” Aktuelnosti,Novosti FINra

DOBRO DOŠLI U SVIJET PROGRAMIRANJA!

 Ukoliko upišete naš studij Računarstva i informatike, morate biti svjesni da ćete – PROGRAMIRATI! Svako ko je spreman uhvatiti se u koštac s raznim programerskim tehnikama, pod vodstvom vrlo kompetentnih nastavnika, koji su znanja sticali tokom mnogobrojnih projekata, dobrodošao je na Visoku školu FINra Tuzla.

Predznanje ne tražimo od Vas, jer ćemo u avanturu krenuti s predmetom “Osnove programiranja”. Ono što tražimo je volja, upornost i želja da radite i napredujete. Želja da obrazovanje nastavljate zbog svoje budućnosti, a ne zbog diplome koju ćete staviti na ormar kao ukras. Dakle, programiranje će u tri/četiri godine studija biti Vaš život; s programiranjem ćete lijegati u krevet, s programiranjem ćete se buditi. Ali, ne shvatajte to kao nešto loše 🙂

Zašto?

Zbog toga što to znači da ćete u tri/četiri godine steći potrebna znanja da se kao Bachelor inženjer računarstva i informatike 180/240 ECTS odmah pozicionirate na tržištu rada – kao član nekog postojećeg razvojnog tima, ili kao poduzetnik – početnik na tržištu ICT tehnologija koje je gotovo neograničeno i dostupno svima koji imaju znanja. Kako za timski rad nije dovoljno poznavati samo tehnika programiranja, već on traži i određeni stepen socijalne inteligencije, ipak nećemo samo programirati… Osim programiranja, možemo obećati i jako puno lijepih trenutaka, kroz sport, muziku, izlaske, brucošijade, studentske večeri… Naš cilj je izgraditi cjelokupnu osobu, koja će biti spremna za život.

Nakon završetka studija studenti će biti osposobljeni za samostalno obavljanje poslove za koje su stekli kompetencije, a da ti poslovi budu od koristi te traženi na tržištu rada. Područje tehničkih nauka/računarstva i informatike to omogućava, u puno većoj mjeri nego neka druga područja.

Cilj je studenta naučiti većinu relevantnih programskih tehnika, od kojih bi u najmanje jednoj trebao biti profiliraniji. Na taj način bi student mogao brzo postati član nekog programerskog tima ili pak pokrenuti vlastiti posao – u najjednolstavnijoj varijanti odrađivati zadatke preko elance ili sličnih sistema. Osnovna vizija završenog studenta ovog studija je trenutna (samo)zaposlenost. U tu svrhu je studijski program razrađen u saradnji sa potencijalnim poslodavcima, kompanijama i udruženjima specijalizovanih za programiranje. U „poslovnom“ smislu studij nudi neke opće kompetencije, koje se između ostalog tiču ekonomskog i pravnog aspekta osnivanja vlastitog start-upa, kao i djelovanja na tržištu (marketing, poslovno pregovaranje). To bi trebalo biti dovoljno za studenta koji ima imalo poduzetničkog duha. Svaki student će u nekom od Cloud rješenja pohranjivati sve vježbe i projekte koje izradi tokom studija, kako bi na taj način kreirao svojevrstan vlastiti portfolio, koji može biti korišten u fazi zapošljavanja i predstavljanja budućim poslodavcima. Završetkom prvog ciklusa dodiplomskog studija Računarstva i informatike, polaznici stiču akademsko zvanje:

Trogodišnji studij:

BACHELOR RAČUNARSTVA I INFORMATIKE 180 ECTS

Četvorogodišnji studij:

BACHELOR INŽENJER RAČUNARSTVA I INFORMATIKE 240 ECTS

Završetkom prvog ciklusa studija Računarstva i informatike, u skladu sa studijskom programom, polaznik stiče sljedeće kompetencija:

OSNOVNE KOMPETENCIJE:

 • Na praktičan način primjenjivati u programskom inženjerstvu relevantne matematičke modele,
 • Služiti se engleskim jezikom u domeni ICT,
 • Poznavati osnovna načela ICT tehnologija,
 • Prilagodljivost novim tehnologijama,
 • Poznavati osnovne specifičnosti operativnih sistema Windows/Linux/Unix,
 • Specificirati i opisivati procese iz realnog svijeta korištenjem formalnih metoda,
 • Procijeniti optimalnu programsku tehnologiju za rješavanje određenog problema,
 • Poznavati osnove računarskih mreža, osnovne komunikacione protokole kao i grupne protokole Internet mreže,
 • Poznavati osnove baza podataka: kreiranje, modeliranje, administriranje,
 • Ocijeniti prednosti otvaranja vlastitog obrta u odnosu na društvo s ograničenom odgovornošću,
 • Poznavati osnovna načela tehničkih Sistema.

SPECIFIČNE PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

 • Suvereno koristiti osnovne naredbe za kontrolu toka programa barem u jednom programskom jeziku,
 • Poznavati načine strukturiranja podataka u programskom kodu, kao i tehnike zapisivanja složenih programskih formi (XML, json) te koristiti standardne algoritme,
 • Kreirati programske objekte koji opisuju objekte iz realnog svijeta,
 • Koristiti suvereno kompajler generacije MS Visual Studio, te poznavati.NET okruženje,
 • Pravilno procijeniti koji programski jezik odnosno tehnologiju iz MS Visual Studio alata primijeniti za određeni problem,
 • Razvijati barem jedan tip Windows aplikacije: Windows service, Windows form ili console application,
 • Razvijati web projekte, koji će u sebi uključivati barem četiri od sljedećih komponenti:
  • Napredno korištenje CSS-a,
  • PHP,
  • Javascript,
  • Web servisi,
  • MVC/MVVM/MVW framework (npr. AngularJS),
  • Agilne razvojne metodologije,
  • CMS,
 • Programsko povezivanje s bazama podataka,
 • Razvijati mobilne aplikacije na barem jednoj platformi zajedno s podizanjem na store,
 • Sva stečena znanja na pravilan način moći iskoristiti i kombinovati prilikom izrade složenijeg informacionog Sistema.

METODOLOŠKE KOMPETENCIJE:

 • Detaljno poznavanje metodologije vođenja projekta u struci,
 • Analizirati potrebe korisnika (istražiti i detektovati izvore podataka, trenutno pristune poslovne sisteme, potrebe korisnika, tehnološka ograničenja, sepecifičnosti poslovnog okruženja),
 • Identificirati trendove u ICT tehnologijama na domaćem i međunarodnom tržištu,
 • Izraditi marketinški plan te poslovne planove na nivou organizacije.

INTERDISCIPLINARNE KOMPETENCIJE:

 • Komunicirati sa saradnicima i korisnicima usluga,
 • Koordinirati sve poslovne aktivnosti, upravljati projektima,

ISHODI UČENJA:

 • Primjeniti relevantne matemetičke modele u programskom inženjerstvu na praktičan način,
 • Ustanoviti osnovne specifičnosti i potrebe operativnih sistema Windows/Linux/Unix,
 • Prepoznati i formalnim metodama opisati odvijanja nekog procesa iz stvarnog svijeta,
 • Procjeniti odgovarajuću programsku tehnologiju za rješavanje određenog problema,
 • Poznavati osnove računarskih mreža, osnovne komunikacijske protokole kao i grupne protokole Internet mreže,
 • Poznavati osnove baza podataka: kreiranje, modeliranje, administriranje,
 • Ocijeniti prednosti otvaranja vlastitog obrta u odnosu na društvo s ograničenom odgovornošću,
 • Prepoznati osnovne elemente tehničkog sistema na primjeru,
 • Primijeniti metode za opis algoritma na primjeru problema iz stvarnog svijeta,
 • Kreirati programske objekte koji opisuju objekte iz realnog svijeta,
 • Procijeniti koji programski jezik odnosno tehnologiju iz MS Visual Studio alata primijeniti za određeni problem,
 • Analizirati pojam sigurnosti na primjerima informacionih Sistema,
 • Razvijati web projekte, koji će u sebi uključivati minimalno četiri komponenti od navedenih (napredno korištenje css-a, PHP, javascript, web servis, MVC/MVVM/MVW framework (npr. AngularJS), Node.js, agilne razvojne tehnlogije, CMS, programsko povezivanje s bazama podataka,
 • Razvijati mobilne aplikacije na barem jednoj platformi zajedno s podizanjem na store,
 • Analizirati potrebe korisnika (istražiti i detektovati izvore podataka, trenutno pristune poslovne sisteme, potrebe korisnika, tehnološka ograničenja, sepecifičnosti poslovnog okruženja),
 • Identifikovati trendove u ICT tehnologijama na domaćem i međunarodnom tržištu,
 • Komunicirati sa saradnicima i korisnicima usluga na B/H/S jezicima i engleskom jeziku.

 

JEDINSTVEN SPOJ TEORIJE I PRAKSE!

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla
Mitra Trifunovića Uče br.9
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina

 

About The Author

mainmpo