SVEČANI POČETAK NASTAVE PRVE GENERACIJE STUDENATA NA VISOKOJ ŠKOLI ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO FINRA U TUZLI

SVEČANI POČETAK NASTAVE PRVE GENERACIJE STUDENATA NA VISOKOJ ŠKOLI ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO FINRA U TUZLI
18. Februara 2017. Nema komentara Slider emir

 

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli je svečano počela sa nastavom I generacije studenata u akademskoj 2016/17. godini. Riječ je o  četverogodišnjem studijskom programu, koji čini spoj teorije i praktičnih  znanja i vještina, u okviru kojeg će se na dva smjera obrazovati stručnjaci u oblasti računovodstva i finansija. Takav odnos teorije i praktičnih znanja i vještina čini ovu visokoškolsku ustanovu jedinstvenu u regionu.

Osnivač Visoke škole FINra je ugledna edukativno-konsultantska kuća FINconsult, koja već 12 godina uspješno radi na stručnom osposobljavanju i edukaciji finansijsko-računovodstvenih profesije u Bosni i Hercegovini.

 

 

Direktor Visoke škole za finanasije i računovodstvo FINra, Doc. dr. Ismet Kalić je na današnjoj svečanosti povodom početka akademske godine između ostalog rekao:

“Obezbjedili smo našim studentima vrhunske predavače, moderne učionice, savremenu IT opremu i izvrsne uslove za sticanje praktičnih znanja i vještina. Studenti Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra će biti osposobljeni za vođenje poslovnih knjiga i izradu finansijskih izvještaja, izradu poreznih prijava, te će steći i druga praktična znanja i vještine za obavljanje finansijsko-računovodstvenih poslova. Posebno bih istaknuo to da će naši studenti imati mogućnost da po završetsku studija dobiju i  certifikat računovođe, bez dodatnog polaganja ispita, jer je Nastavni plan i program na FINra u potpunosti usaglašen sa Planom i programom za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u BiH.

Relizaciju nastavnog plana i programa smo prilagodili studentima koji su zaposleni,  koji su i najbrojniji u I generaciji studenata na FINRa. Nastava će se realizirati u vanradno vrijeme i u dane vikenda.

FINra je idealna prilika za osobe koje imaju srednju stručnu spremu, rade na poslovima finansija i računovodstva, a žele da podignu nivo svoje stručne kompetencije, žele bolje, plaćenije i sigurnije poslove, akademsku diplomu, kao i da na kraju steknu mogućnost za dobivanje certifikata računovođe“. Na kraju svog obraćanja doc. dr. Ismet Kalić je rekao da će FINra, u skladu sa zakonskim mogućnostima, nastaviti upisivati studente i u narednoj sedmici i da su vrata FINre još otvorena za one koji žele da se upišu i studiraju na ovoj visokoškolskoj ustanovi.

 

 

 

About The Author

Leave a reply

mainmpo