USPJEŠNO REALIZOVAN 4. OPEN WEDNESDAY ON FINra

USPJEŠNO REALIZOVAN 4. OPEN WEDNESDAY ON FINra
29. Juna 2022. Komentari isključeni za USPJEŠNO REALIZOVAN 4. OPEN WEDNESDAY ON FINra Aktuelnosti,Novosti FINra

U okviru projekta “Open Wednesday on FINra” održana je panel diskusija sa predstavnicima iz Bit Alliance, Turističke zajednice Tuzlanskog kantona, te predavačima koje imaju dugogodišnje iskustvo u domenu poljoprivrede i menadžmenta. Cilj je pružiti budućim studentima adekvatne informacije o potrebama tržišta rada, te im dati smjernice koje će olakšati njihovu odluku šta žele studirati.

Visokoškolska ustanova FINra svojim studentima pruža savremena znanja iz oblasti finansija, računovodstva, menadžmenta, informacionih tehnologija, računarstva i informatike. Stoga, na panel diskusiji govorilo se o:

  • važnosti IT sektora i sticanja znanja i vještina primjenjivih u praksi
  • stanju i perspektivama finansijsko – računovodstvene profesije
  • značaju digitalizacije u savremenom poslovanju
  • neiscrpnoj potrebi za novim kadrom i samostalnim stručnjacima iz sektora turizma, ugostiteljstva i gastronomije

Tema koja se posebno izdvojila i čiji značaj postaje sve veći, upravo se odnosi na sektor poljoprivrede i stalnoj tražnji za stručnjacima iz oblasti poljoprivrede.

Specijalni gost panel diskusije je Kristina Erak, operativni menadžer Bit Alliance, koja je istakla sljedeće: “Od 2020. godine mi smo partneri sa Visokoškolskom ustanovom FINra i imamo potpisan memorandum o saradnji. Mi smo vodeća krovna asocijacija IT kompanija koja je osnovana u cilju jačanja i razvoja IT ekosistema u BiH i poslovnog okruženja IT industrije. Obrazovni profil zaposlenih u softverskoj industriji većinski je sačinjen od mladih visokoobrazovnih kadrova. Kroz studijski program „Računarstvo i informatika“  studenti stiču korisna znanja i vještine, primjenjive u praksi. Bit Allianca je na raspolaganju FINra kao partneru i svim studentima FINra za sve buduće aktivnosti.“

„FINra na studijskom programu „Računarstvo i informatika“ stvara jedan novi profil kadrova, koji predstavljaju spoj developera i ekonomiste, sa znanjima i vještinama programiranja u SAP aplikacijama, odnosno business aplikacijama.“ istakao je doc.dr.sc. Zoran Jasak, profesor na FINra.

Studijski program „Finansije i računovodstvo“ koji se realizira na FINra, omogućava studentima da steknu potrebna znanja i vještine tražene na tržištu rada. Računovodstvo je  važan segment svakog preduzeća jer daje informacije korisne za menadžere, za internu kontrolu, analize i predviđanja budućih aktivnosti“, riječi su mr.sc. Vildane Altumbabić, predavača na FINra.

Tehnološka dostignuća olakšavaju finansijsko – računovodstvene poslove, međutim, tehnologija ne može da zamjeni u potpunosti dragocjeno znanje računovođe. Studenti FINra imaju sve predispozicije da po završetku studija, na studijskom programu „Finansije i računovodstvo“, postanu vrhunske računovođe, revizori i finansijski menadžeri. Nastavni plan i program integriše savremena i aktuelna znanja i vještine iz oblasti računovodstva, finansijskog menadžmenta, poreza “, istakla je doc.dr.sc. Spasenija Marković, profesorica na FINra.

Iz Turističke zajednice TK obratila se doc.dr.sc.Merima Aljić, „Studenti koji budu studirali na  studijskom programu „Turizam, ugostiteljstvo i gastronomija“, koji je u postupku licenciranja, će biti kompletni u kontekstu sagledavanja problematike u turizmu i da pokrenu vlastitit biznis u turizmu. BiH pruža mnoge mogućnosti za razvoj turizma u  raznim segmentima i oblicima. Kvalitetan, obrazovan ljudski potencijal je ono što na području TK nedostaje. Ispitivanje tržišta je pokazalo potrebu za ovim kadrom i samostalnim stručnjacima. Studenti će naučiti kako prepoznati i iskoristiti turističke potencijale i pretvoriti ih u vlastitu šansu, kako sarađivati sa lokalnom zajednicom, kako poticati održivi razvoj, upravljati destinacijom i kako kreirati i plasirati nove proizvode na turističko tržište“.

Osim studijskog programa „Turizma, ugostiteljstvo i gastronomija“ još su dva studijska programa u postupku licenciranja i to „Ekološka poljoprivreda“ i „Savremeni menadžment i digitalno poslovanje“. Profesor doc.dr.sc. Midhat Glavić je tokom sesije istakao da  se ekološka poljoprivreda bazira na proizvodnji zdravstveno bezbjedne hrane  i sve više je zastupljena u svijetu. Na tržištu rada je velika potražnja za radnicima iz oblasti IT-a usljed povećanja digitalizacije poslovnih procesa. FINra kroz studijski program „Savremeni menadžment i digitalno poslovanje“  postavila za  cilj da studentima omogući sticanje znanja iz oblasti poduzetničkog menadžmenta i upravljanja digitalnim poslovanjem, što je tokom sesije elaborirao mr.sc. Adem Azapagić.

About The Author

mainmpo