USPJEŠNO REALIZOVAN I DRUGI CIKLUS RADIONICA NA FINra

USPJEŠNO REALIZOVAN I DRUGI CIKLUS RADIONICA NA FINra
11. Marta 2022. Komentari isključeni za USPJEŠNO REALIZOVAN I DRUGI CIKLUS RADIONICA NA FINra Aktuelnosti,Novosti FINra

Na FINra je uspješno realizovan i drugi ciklus radionica u okviru projekta „Profesionalna orijentacija učenika završnih razreda srednjih škola”. Radionice su održane inclass, u učionicama visokoškolske ustanove FINra, kao i online putem Zoom-a.

Na radionici Mala škola knjigovodstva i računovodstva, sa asistenticom Amirom Mulasmajić, bacc.oec., učenici su naučili kako formirati početni bilans stanja. Otvaranje konta radili su na finansijsko-računovodstvenom programu SPIN kojeg koriste studenti akademskog studijskog programa „Finansije i računovodstvo“ na nastavnom predmetu Praktično osposobljavanje I, II, i III.

Na radionici Mala škola programiranja i informatike sa magistricom primjenjene matematike Irmom Ibrišimović i studentom I godine akademskog studijskog programa „Računarstvo i informatika“, Korajlić Rasimom, učenici su se upoznali sa historijatom programskih jezika, programskim paketom C++, te su kroz interaktivne igre uspješno savladali gradivo.

Radionicu Mala škola izrade biznis plana održali su mr.sc. Adem Azapagić, predavač i studentica IV godine Nadina Đogić, studijskog programa „Finansije i računovodstvo“. Učenici su se upoznali sa svrhom kreiranja biznis plana i načinu poslovnog planiranja.

Predavač mr.sc. Alisa Pejić je zajedno sa studentima III i IV godine, Mehmedom Čajićem, Mirelom Hujdur i Šejlom Mandžić, održala radionicu Mala škola poslovnog engleskog jezika. Na ovoj radionici učenici su kroz interaktivne zadatke učili o fazama životnog vijeka proizvoda, njihovim karakteristikama, te načinima promocije.

About The Author

mainmpo