VELIKO INTERESOVANJE ZA UPIS NA VISOKU ŠKOLU ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO FINRA U TUZLI

VELIKO INTERESOVANJE ZA UPIS NA VISOKU ŠKOLU ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO FINRA U TUZLI
25. Jula 2017. Nema komentara Novosti FINra

U akademskoj 2017/18. godini Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla vrši upis redovnih i vanrednih studenata na prvu  godinu studija, kao i prelaske i upis studenata sa drugih visokoškolskih ustanova na prvu i drugu godinu studija.

 

Za upis na Visoku školu za finansije i računovodstvo FINra Tuzla se prilažu (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji):

–       svjedočanstva o završenom I, II, III i IV razredu srednje škole,

–       diploma o završenoj srednjoj školi,

–       izvod iz matične knjige rođenih,

–       uvjerenje o državljanstvu,

–       prijava mjesta boravka (CIPS),

–       dvije fotografije formata 40×60 mm za indeks i

–       dokaz o izvršenoj uplati upisnine i prve rate školarine (uplatnica).

Školarina i upisnina:

1.

Upisnina ukupno na godišnjem nivou iznosi 200 KM, plaćanje po  semestru 100 KM

(index, upisni listovi, semestralni list, studentsko osiguranje, izdavanje potvrda i ostalo)

100 KM

2.

 

Godišnja školarina

 

2.500 KM

3.

 

Način plaćanja školarine u 10 rata

500 KM pri upisu

I ostatak od 2.000 KM u 10 jednakih rata po 200 KM

4.

 

Način plaćanja školarine za boračku kategoriju i studente slabijeg materijalnog stanja u 12 rata

12 jednakih  rata po 208,33 KM

 

Uplata upisnine i školarine se može izvršiti na jedan od računa:

– UniCredit Bank d.d., račun broj: 3384402252319967

– ZiraatBank BH d.d. , račun broj: 186141 0310185050

– ProCredit Bank, račun broj: 1941049235300109

Sa naznakom primaoca: Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla.

Svrha uplate: Upisnina za I semestar akademske 2017/2018. i prva rata školarine.

 

Kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu prilažu i odluku (rješenje) o nostrifikaciji diplome o završenom srednjem obrazovanju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Kandidati koji su strani državljani prilažu i ovjerenu kopiju pasoša.

 

Kandidati koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova na Visoku školu FINra pored navedene dokumentacije prilažu:

– uvjerenje o položenim ispitima i

– nastavni plan i program sa utvrđenim syllbusom za svaki od položenih predmeta.

 

Prijavu za upis kandidati mogu izvršiti i putem online obrasca OVDJE. Dostavljanje tražene dokumentacije se može izvršiti putem pošte ili lično u Studentskoj službi Visoke škole FINra.

 

Dodatne informacije možete dobiti putem e-maila: [email protected] i putem telefona +38735/310-390.

About The Author

Leave a reply

mainmpo