VISOKA ŠKOLA ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO FINra SA JEDINSTVENIM NASTAVNIM PLANOM I PROGRAMOM U REGIONU

VISOKA ŠKOLA ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO FINra SA JEDINSTVENIM NASTAVNIM PLANOM I PROGRAMOM U REGIONU
6. Septembra 2018. Komentari isključeni za VISOKA ŠKOLA ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO FINra SA JEDINSTVENIM NASTAVNIM PLANOM I PROGRAMOM U REGIONU Aktuelnosti,Nekategorisano FINra

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra je osnovana jula 2016. godine u Tuzli,  sa ciljem da obrazuje vrhunske stručnjake za finansije i računovodstvo. U toku je upis treće generacije redovnih i vanrednih studenata u akademsku 2018/2019. godinu. I u ovoj akademskoj godini je veliko interesovanje za vanredni studij, kao i prethodnih godina. FINra je za vanredne studente kreirala poseban koncept nastave van radnog vremena. Također, FINra je omogućila prelazak sa drugih visokoškolskih ustanova i fakulteta na prvu, drugu i treću godinu studija.

Jedinstven spoj teorije i prakse je ključna karakteristika Nastavnog plana i programa na FINra, gdje kroz koncept savremenog i inovativnog obrazovanja studenti stiču znanja i vještine  prepoznatljive i tražene na tržištu rada.

Nastavni predmet „Praktično osposobljavanje I, II i III“ na kojem studenti stiču praktična znanja i vještine rada u aplikativnim računovodstvenim programima i vođenju poslovnih knjiga, čini FINra jedinstvenom u regionu.

FINra je u Nastavni plan i program uvrstila predmete predviđene Jedinstvenim planom i programom za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u Bosni i Hercegovini. Studenti  FINra po završetku studija će imati položene predmete za sticanje zvanja  certificirani  računovođa, kao i tri od pet predmeta predviđenih za sticanje zvanja ovlašteni revizor.

Osim osnovne literature i knjiga koji su besplatni na FINra, studenti imaju besplatan pristup elektronskoj biblioteci eBook Business Subscription Colleciton, koja broji više od 16.500 kniga,  od deset najvećih svjetskih izdavača iz oblasti savremene ekonomije.

FINra je zaključila više od 100 sporazuma sa uspješnim firmama sa područja cijele Bosne i Hercegovine.  Ovim sporazumima je omogućeno studentima FINra da obavljaju  praksu, dobiju stipendiju i zaposle se po završetku studija u tim firmama. Konceptom praksa – stipendije – zaposlenje  FINra ispunjava jedan od ključnih ciljeva, da svoje studente po završetku studija neće slati na biro za zapošljavanje, već na posao kod poznatog poslodavca. Na ovaj način FINra će dati značajan doprinos nastojanju da naši mladi ostaju u Bosni i Hercegovini.

Izaberite fakultet koji će ispuniti Vaša očekivanja i koji Vas neće iznevjeriti.

Postanite vrhunski stručnjak za finansije i računovodstvo.

Posjetite nas na  adresi:  Mitra Trifunovića Uče  9 u Tuzli,  ili kontaktirajte putem telefona +387 35 310 390, e-maila: [email protected], web: www.finra.ba.

About The Author

mainmpo