VISOKOŠKOLSKA USTANOVA FINra POTPISALA SPORAZUM O POSLOVNOJ SARADNJI SA VELEUČILIŠTEM „LAVOSLAV RUZIČKA“ VUKOVAR, HRVATSKA

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA FINra POTPISALA SPORAZUM O POSLOVNOJ SARADNJI SA VELEUČILIŠTEM „LAVOSLAV RUZIČKA“ VUKOVAR, HRVATSKA
23. Novembra 2022. Komentari isključeni za VISOKOŠKOLSKA USTANOVA FINra POTPISALA SPORAZUM O POSLOVNOJ SARADNJI SA VELEUČILIŠTEM „LAVOSLAV RUZIČKA“ VUKOVAR, HRVATSKA Nekategorisano FINra

Dana 23.11.2022. godine potpisan je sporazum o saradnji između Visokoškolske ustanove FINra i Veleučilišta „Lavoslav Ruzička“ Vukovar, Hrvatska.

Potpisivanju sporazuma prisustvovali su doc.dr.sc. Edin Glogić, zamjenik direktora FINra, mr.sc. Emina Mešić, sekretar FINra, mr.sc. Adem Azapagić, predavač na FINra i mr.sc. Irma Ibrišimović, pomoćnik direktor za nastavu i studentska i pitanja na FINra, dok su ispred Veleučilišta „Lavoslav Ruzička“ Vukovar, Hrvatska potpisivanju sporazuma prisustvovali  dekan doc.dr.sc. Željko Sudarić i prodekani doc.dr.sc. Ivan Belaj, doc.dr.sc. Slobodan Stojanović i doc.dr.sc. Sanja Gongeta.

Osnovni elementi međusobne saradnje:

  • Realizacija zajedničkih projekata s ciljem razvoja nauke i struke,
  • Organizacija seminara, savjetovanja, radionica i sličnih skupova koji okupljaju relevantne interesne grupe, a u cilju unapređenja rada potpisnica sporazuma,
  • Poticanje i koordinacija istraživanja i razvoj tehničko-tehnoloških dostignuća,
  • Organizacija stručnih, kulturnih, sportskih i drugih društvenih aktivnosti u cilju povezivanja studentskih udruženja,
  • Uzajamne promocije, razmjena informacija i izdavanje publikacija,
  • Razmjena studenata i nastavnika.

Visokoškolska ustanova FINra će nastaviti i u akademskoj 2022/23  uspostavljati međunarodnu saradnju sa prestižnim univerzitetima i fakultetima u regionu.

About The Author

mainmpo