Kategorija: Novosti

Kategorija: Novosti

FINra UČESTVOVALA NA 16. MEĐUNARODNOM SAJMU PRIVREDE U TEŠNJU
26. Septembra 2022. Aktuelnosti,Novosti FINra

Visokoškolska ustanova FINra uzela je učešće na 16. Međunarodnom  sajmu  privrede u Tešnju, koji je okupio veliki broj izlagača, privrednika iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, javnih kompanija, predstavnike privrednih komora,

Detalji
POČETAK ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA 3. GENERACIJE STUDENATA
19. Septembra 2022. Aktuelnosti,Novosti FINra

Dana 19. septembra na Visokoškolskoj ustanovi FINra Tuzla, započela je odbrana završnih radova. Studenti koji su uspješno odbranili svoje završne radove, ocijenjeni sa najvišom ocjenom 10, su: Mehmed Čajić –”Operativno planiranje-funkcije

Detalji
JAVNI KONKURS za izbor u nastavna zvanja
16. Septembra 2022. Aktuelnosti,Novosti FINra

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:  br. 21/2021 – prečišćen tekst, 22/2021 – autentično tumačenje, 5/2022 i 11/2022), člana 123. Statuta

Detalji
STUDENTI FINra UZELI UČEŠĆE  NA “SECOND YOUTH EXCHANGE WORKSHOP” U SOFIJI, BUGARSKA
12. Septembra 2022. Aktuelnosti,Novosti FINra

Studenti studijskog programa “Finansije i računovodstvo”, Mehmed Čajić, Hajra Suljić, Šejla Mandžić i  Melika Umihanić sa profesorom dr.sc. Željkom Ričkom, od 05. do 09. septembra 2022. godine učestvovali su na

Detalji
PRODUŽEN UGOVOR SA KOMPANIJOM EBSCO
7. Septembra 2022. Aktuelnosti,Novosti FINra

U januaru 2009. godine Edukativno-konsultantska kuća FINconsult uspostavila je poslovnu saradnju sa EBSCO Publishingom, jednom od najvećih svjetskih baza elektronskih knjiga, časopisa i publikacija. Naučno-stručni časopis Poslovni konsultant je indeksiran u dvije

Detalji
STUDENTI IZ SARAJEVA NA FINra TUZLA
3. Septembra 2022. Aktuelnosti,Novosti FINra

Jedinstven nastavni plan i program, koji spaja teoriju i praktična znanja i vještine, je ključni razlog zbog kojeg sve više studenata iz Sarajeva, kao i  drugih bh. gradova van Tuzlanskog kantona,

Detalji
VELIKO INTERESOVANJE ZA UPIS NA AKADEMSKE STUDIJSKE PROGRAME „FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO„ i ”RAČUNARSTVO I INFORMATIKA”
31. Augusta 2022. Aktuelnosti,Novosti FINra

Sudeći prema iskazanom interesu za upis 7. generacije studenata na studijski program „Finansije i računovodstvo“ i 3. generacije na studijski program „Računarstvo i informatika“, u akademskoj 2022/23. upisan je najveći

Detalji
SVEČANO OBILJEŽENA ŠESTA GODIŠNJICA USPJEŠNOG RADA FINra
14. Jula 2022. Aktuelnosti,Novosti FINra

Visokoškolska ustanova FINra u Tuzli je danas svečano obilježila šest godina postojanja i uspješnog rada. Bila je ovo prilika za sumiranje postignutog, kao i predstavljanje ambicioznih planova za naredni period.

Detalji
K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI VISOKA ŠKOLA ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO FINra TUZLA U AKADEMSKOJ 2022/23.
1. Jula 2022. Aktuelnosti,Novosti FINra

Na osnovu člana 98. i 101.  Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 21/21- prečišćeni tekst, 22/21- autentično tumačenje i 5/22), Odluke Vlade TK broj: 02/1-34-13867-1/21

Detalji
OGLAS ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA PRELAZAK NA VISOKOŠKOLSKU USTANOVU VISOKA ŠKOLA ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO FINra TUZLA U AKADEMSKOJ 2022/2023. GODINI NA STUDIJSKI PROGRAM ”FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO”
1. Jula 2022. Aktuelnosti,Novosti FINra

Na osnovu člana 27. Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 21/21- prečišćeni tekst, 22/21- autentično tumačenje i 5/22),  člana 160. i 161. stav 6. Statuta, Senat

Detalji

mainmpo