Zakonska regulativa

Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini

Zakonska regulativa

OKVIRNI ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU U BOSNI i HERCEGOVINI

 1. Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini (”Službene glasnik BiH” broj 59/07)
 2. Zakon o izmjeni i dopuni Okvirnog zakona o viskom obrazovanju u Bosni i Hercegovini (”Službeni glasnik BiH” broj 5/09)

ZAKONI O VISOKOM OBRAZOVANJU U TUZLANSKOM KANTONU

 1. Zakon o visokom obrazovanju (”Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 8/08)
 2. Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 11/09)
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 12/9)
 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 13/12)
 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 16/13)
 6. Zakon o visokom obrazovanju (”Službene novine tuzlanskog kantona” broj 7/16)
 7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 10/16)
 8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 5/17)
 9. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 15/19)