Erasmus

ERASMUS+ PROGRAM

Erasmus+ je program Evropske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, a obuhvata period od 2021. do 2027. godine sa predviđenim budžetom od 26,2 milijarde EURA. Erasmus+ nudi širok spektar prilika za studente, akademsko i nenastavno osoblje da studiraju ili obave praksu u inostranstvu, drže predavanja, profesionalno usavršavaju, kao i za izgradnju kapaciteta i stvaranje mreža saradnje između visokoobrazovnih institucija zemalja članica Evropske unije, i ostalih zemalja svijeta.

Programom Erasmus+ omogućava se podrška transnacionalnim partnerstvima među ustanovama i organizacijama u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih kako bi se potaknula saradnja i povezala područja obrazovanja i rada, te tako pokušale smanjiti razlike u vještinama s kojima se suočavamo u Evropi.

Više informacija o ovom programu možete naći na oficijelnoj web stranici programa.

 

 

KO MOŽE DA UČESTVUJE U ERASMUS+ PROGRAMU?

 

Pojedinci – studenti, stažisti, pripravnici, učenici, odrasli, mladi, volonteri, nastavnici, treneri, omladinski radnici, profesionalci organizacija aktivnih u polju obrazovanja, obuka i mladih čine glavnu ciljnu grupu programa. Treba imati u vidu ipak da se pojedinci ne mogu direktno prijaviti za dodjelu finansijske podrške, već se moraju obratiti svojoj ustanovi (npr. univerzitetu), organizaciji ili kompaniji, koje mogu podnijeti prijavu.

 

Institucije koje imaju pravo da učestvuju u svim aktivnostima Erasmus+ programa prvenstveno moraju da pripadaju tzv. programskim zemljama (zemlje članice Evropske unije, BJR Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i Srbija), dok su u pojedinim aktivnostima programa, naročito oni koji se odnose na visoko obrazovanje, otvoreni i za učesnike iz tzv. partnerskih zemalja (partnerske zemlje mogu biti one koje se nalaze u susjedstvu Evropske unije, ali i sve druge zemlje svijeta). U kategoriju partnerskih zemalja spada i Bosna i Hercegovina.

ERASMUS+ U BOSNI I HERCEGOVINI

Nakon zvanično iskazanog interesa za djelimično učešće u Programu, Bosna i Hercegovina kao zemlja partner može učestvovati u određenim aktivnostima Programa kojima se upravlja na centralizovan način od strane Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA). Djelimično učešće službeno je potvrđeno u junu 2014. godine kada je potpisan Sporazum između Bosne i Hercegovine i Evropske Unije o učešću i plaćanju ulazne karte. U ovoj fazi, BiH je omogućeno

učešće u projektima (mobilnost u svrhu učenja, projekti saradnje, izgradnja kapaciteta, podrška reformi politika, aktivnosti za mlade i Jean Monnet inicijativa), evropskim obrazovnim mrežama (Eurydice, Euroguidance, Europass), EQF (Evropski kvalifikacijski okvir) kao i učešće u IT platformama (eTwinning i EPALE).

Program podržava organizacije u radu u transnacionalnim partnerstvima i dijelјenju inovativnih praksi u oblasti obrazovanja, obuke i mladih. Visokoškolska ustanova FINra Tuzla je također jedan od učesnika u Erasmus + programu, te je ralizovala međunarodnu razmjenu nastavnika i studenta.

Implementaciju Erasmus+ programa u Bosni i Hercegovini prati Nacionalni Erasmus+ ured u BiH.

Veleučilište Lavoslav Ružička Vukovar 2024.

Projekat mobilnosti studenata

Studenti na razmjeni

Univerzitet FINRA aktivno učestvuje u Erasmus programima kako u okviru mobilnosti nastavnog osoblja, tako i u okviru mobilnosti studenata. Tom prilikom predstavljamo tri studenta koji su odabrani za sudjelovanje u okviru mobilnosti na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru. Njihovo studiranje na VEVU Univerzitetu predstavlja važan korak u akademskom i profesionalnom razvoju, te pruža priliku za sticanje novih znanja i iskustava u području finansija i računovodstva, računarstva i informatike.

Svojim angažmanom u međunarodnim programima razmjene poput Erasmus-a, Univerzitet FINRA pruža svojim studentima jedinstvenu priliku za proširenje vidika, sticanje međunarodnog iskustva i izgradnju karijere u dinamičnom globalnom okruženju.

Poletna šola 2023.

will be held at Fakulteta za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu between 2-7.07.2023.

01

Activities

  • Workshops
  • Lectures

03

Working language

English

Iskustva naših studenata

Imate
dodatnih pitanja?

Ostavite nam Vaš kontakt i naše osoblje će Vam se javiti u kratkom roku.