Doktorski studij

EKONOMIJA I DIGITALNO POSLOVANJE

Studijski program

EKONOMIJA I DIGITALNO POSLOVANJE

izborni moduli

Računovodstvo i revizija

Finansije i kontroling

Menadžment i digitalno poslovanje

ekonomija i digitalno poslovanje

trajanje studija

6 semestara – 3 godine

Studijski program Ekonomija i digitalno poslovanje je koncipiran tako, da na interdisciplinaran, cjelovit i sveobuhvatan način pruža studentima najnovija teorijska, metodološka i profesionalna znanja iz oblasti računovodstva, revizije, finansija, forenzike, kontrolinga, digitalnog poslovanja, menadžmenta i poslovne informatike. Istovremeno, studijski program je usaglašen sa savremenim i aktuelnim naučnim, stručnim i praktičnim saznanjima, te svojom strukturom i sadržajem uporediv je sa odgovarajućim studijskim programima na inostranim visokoškolskim institucijama, posebno u okviru evropskog obrazovnog prostora.

Doktorski studij " EKONOMIJA I DIGITALNO POSLOVANJE" obezbjeđuje

Profesionalne kompetencije

Najviši i najsloženiji nivo poslova iz oblasti u kojoj je doktorirao

Rad u naučno - istraživačkim institutima

Rad u visokoškolskim ustanovama

Rad u razvojnim institucijama

Rukovođenje ustanovom ili dijelom ustanove iz oblasti doktoriranja

Rad u državnim, entitetskim i kantonalnim organima i institucijama

.

Znanje koje doktor nauka stiče

Frequently Asked Questions

Da li je potrebno imati visok nivo predznanja za upis ?

Nije potrebno imati visok nivo predznanja. Nastava je koncipirana na način da se kreće od osnovnih stvari ka onim kompleksnijim, tako da studenti koji se nisu susretali s materijom mogu bez problema sustići sve što im je potrebno.

Kako se nastava odvija na FINRA?​

Studenti imaju priliku da nastavu prate inclass i online. Za studente koji su dislocirani obezbijeđeno je praćenje nastave putem naše platforme E-nastava, na kojoj se pohranjuju snimljena predavanja i vježbe.


Da li su diplome priznate i mogu li se verifikovati u EU?

Diplome FINRA su priznate kako u BiH tako i u zemljama EU. Tome svjedoče nedavne verifikacije diplome u Njemačkoj i Hrvatskoj. Pogledajte nostrifikaciju diplome OVDJE

Nudite li mogućnost vanrednog studija?

Na Visokoškolskoj ustanovi FINRA studijski programi su prilagođeni i vanrednim studentima. Nastava se odvija van radnog vremena i vikendom. Za studente koji su dislocirani obezbijeđeno je praćenje nastave putem naše platforme E-nastava, na kojoj se pohranjuju snimljena predavanja i vježbe.