AKADEMSKO OSOBLJE

Obrazovanje je naša misija.

Upoznajte naše akademsko osoblje

Akademsko osoblje Visokoškolske ustanove FINra se sastoji od vrhunskih profesora, predavača, asistenata i stručnjaka iz prakse. Svi oni su vođeni željom da njihovi studenti budu najbolji. Posvećenost u efikasnom prenosu znanja i vještina na studenta je glavna karakteristika akademskog osoblja FINra. FINra posebnu pažnju poklanja odabiru kvalitetnog nastavnog kadra jer oni čine temelj na kojem se gradi uspjeh ove visokoškolske ustanove.

Profesori

Prof.dr.sc. Ismet Kalić

Dr.sc. Adil Kurtić, profesor emeritus

Dr.sc. Edin Glogić, docent

Dr.sc. Željko Rička, redovni profesor

Dr.sc. Zijad Lugavić

Dr.sc. Zoran Jasak, docent

Dr.sc. Muzafer Brigić, docent

Dr.sc. Envera Halilčević

Dr.sc. Samir Mukinović, docent

Dr.sc. Merdža Handalić, docent

Dr.sc. Emir Alibašić

Dr.sc. Milica Vidović

Dr.sc. Hadžib Salkić, van. prof.

Dr.sc. Almira Salkić

Dr.sc. Đulaga Hadžić, docent

Dr.sc. Edin Jahić, docent

Dr.sc. Amir Hasičević, docent

Dr.sc. Vildana Altumbabić, profesor

Dr.sc. Nedret Kikanović, docent

Dr.sc. Erdin Hasanbegović, vanredni prof.

Dr.sc.Edin Salihbašić, profesor

Dr.sc. Jamila Jaganjac, profesor

Dr.sc. Jasmina Hurić, docent

Dr.sc.Nermin Lapandić, vanredni prof.

Dr.sc. Spasenija Mirković, profesor

Dr.sc. Merima Aljić, docent

Dr.sc. Nedim Čaušević

Dr.sc. Arnela Smajić - Bečić

Dr.sc. Damir Alihodžić, docent

Dr.sc. Alem Kozar, docent

Dr.sc. Adnan Pirić, vanredni profesor

Dr.sc. Sead Noćajević, docent

Dr.sc. Robin Mujačić

Upoznajte naše predavače

predavači

Mr.sc. Adem Azapagić

Mr.sc. Alisa Pejić

Mr.sc. Aldijana Omerović

Mr. sc. Nermina Ćatić

Mr. sc. Tarik Ćatić, predavač

Mr.sc. Toni Babić

Mr.sc. Azra Sejranić

Mr.sc. Zlatan Imamović

Mr.sc. Sajma Huremović

Mr.sc. Berisa Tuholjak

Kenan Mazalović, dipl.ing.el

Mr.sc. Edina Kurtić

Mr.sc. Elmir Ramić

Mr.sc. Lejla Smajlović

Sabina Kovačević, mag. iur.

Mr.sc. Jasmina Buljubašić

Upoznajte naše stručnjake iz prakse

Stručnjaci iz prakse

Mr.sc. Irma Mujkić

Almira Hurić, dipl. oec.

Lejla Salkić

Ferid Bešić, bacc. ing. el.

Mirela Hodžić, bachelor prava

Amra Hamzić

Elvira Ribić, bacc.oec.

Adnan Lugavić

Anel Selimović

Upoznajte naše asistente

Asistenti

Šejla Mandžić, bacc. fin. i rač.

Jasmina Fišeković, bacc. fin. i rač.

Nedžmija Nasupović, bacc. fin. i rač.

Hava Džananović, bacc. fin. i rač.

Mr. sc. Samir Kahvedžić

Anesa Husić, bacc. fin. i rač.

Mr. sc. Emina Salihović

Dejan Maksijević, asistent

Mr. sc. Dževada Rizvić