Međunarodni projekti
i saradnja

+ 0
Međunarodnih projekata​
+ 0
Sporazuma o saradnji
+ 0
Studenata
0
Medalja na takmičenjima

Šta je Erasmus+?

Program Erasmus+ nudi mogućnosti razmjene studenata, akademskog i administrativnog osoblja, pružajući im priliku da steknu nova iskustva i unaprijede znanja u institucijama i organizacijama van BiH.

FINra ima za cilj da svoje studente i nastavnike uključi u EU program Erasmus+ uz podršku partnerskih visokoškolskih ustanova sa kojima ima potpisane Sporazume, te na taj način da jača i razvija njihove stručne kompetencije.

Erasmus+ pruža priliku organizacijama iz prihvatljivih partnerskih zemalja, uglavnom visokoškolskih ustanova (HEI), da promiču saradnju kroz aktivnosti koje:

• poboljšavaju kvalitetu visokog obrazovanja i njegovu usklađenost s potrebama tržišta rada,
• poboljšavaju razinu vještina visokog obrazovanja kroz nove programe obrazovanja,
• jačaju sposobnost sistema upravljanja, uprave i inovacija, kao i internacionalizaciju,
• grade kapacitete nacionalnih tijela za modernizaciju vlastitih sistema visokog obrazovanja, i
• potiču regionalnu integraciju i saradnju u različitim regijama svijeta.

Projekti izgradnje kapaciteta obično se fokusiraju na jednu od tri glavne aktivnosti:

• izrade kurikuluma
• modernizacija uprave i upravljanja visokoškolskim ustanovama i sistemima
• jačanje odnosa između visokog obrazovanja i šireg ekonomskog i društvenog okruženja

FINra i Bravo uspostavili dugoročnu saradnju

Saradnja se ogleda u zajedničkim Erasmus + projektima, organizaciji seminara i radionica o Erasmus + programima, učešće u projektima razmjene studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, koje uključuje studijske boravke, praktična iskustva, volontiranje, edukacije i druge međunarodne projekte saradnje.

"Second youth exchange workshop" Sofia, Bulgaria

Učešćem na ovom projektu, naši studenti su imali priliku da od vrhunskih stručnjaka uče o pokretanju vlastitog biznisa i razvoju poslovnih ideja, usavrše komunikaciju na poslovnom engleskom jeziku, te prošire svoja međunarodna iskustva. Na radionicama su učestvovali i studenti iz Albanije, Crne Gore, Srbije, Italije, Sjeverne Makedonije, Rumunije i Bugarske.

"Međunarodna ljetna škola" Novo Mesto, Slovenia

Naši studenti su ovom prilikom imali mogućnost da usavrše izradu biznis plana, učestvuju u radionicama, posjete uspješna preduzeća, borave u Ljubljani i obiđu kulturne znamenitosti. Na ljetnoj školi učestvovali su i studenti iz Hrvatske, Srbije i Slovenije.

VEVU Erasmus+ International Staff Week

Naš profesor doc.dr.sc. Edin Glogić je u periodu 20.03. – 24.03. 2023. godine učestvovao na II. VEVU Erasmus+ International Staff Week-u, organizovan od strane Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru, Republika Hrvatska.
U okviru ove međunarodne saradnje profesor je održao predavanje studentima prve godine @vevu_hr na temu:
– Finansijski izvještaji i elementi finansijskih izvještaja
– Osnovna obilježja računovodstvenih informacionih sistema
Održane su razne radionice i predavanja za nastavno osoblje, te zajedničke ekskurzije.
 

International Staff Week

will be held at VEVU between the 20 and 24th of March 2023.

01

Activities

  • Workshops
  • Lectures

03

Working language

English

Iskustva naših studenata

Naši studenti o međunarodnoj saradnji

Imate
dodatnih pitanja?

Ostavite nam Vaš kontakt i naše osoblje će Vam se javiti u kratkom roku.