Jedinstven spoj teorije i prakse

Uprava

Uprava FINra

Prof.dr.sc. Ismet Kalić

Direktor

Dr. sc. Edin Glogić, docent

Zamjenik direktora

Mr.sc. Aldijana Omerović

Pomoćnik direktora za nastavu i studentska pitanja