Ekološka poljoprivreda

Ekološka poljoprivreda

Četverogodišnji studij (240 ECTS bodova)

Agrobiznis

Četverogodišnji studij (240 ECTS bodova)

Sve je veća potražnja za inženjerima ekološke poljoprivrede u BiH i svijetu.

Stekni praktična znanja i vještine za uspješnu budućnost.

Jedinstven spoj teorije i prakse

Ekološka poljoprivreda

Ekološka poljoprivreda

U savremenim uslovima privređivanja sve je značajnija potreba za stručnim kadrovima koji posjeduju znanja i vještine ekološke poljoprivredne proizvodnje, kao i osnovna znanja iz ekonomije i informacionih tehnologija.

Studenti će biti osposobljeni za samostalno vođenje poljoprivrednih gazdinstava i poslovnih subjekata koji se bave ekološkom proizvodnjom korištenjem modernih tehnologija, kao i obavljanje poslova u uredima lokalne samouprave i državne uprave iz područja poljoprivrede, ruralnog razvoja, zaštite i kontrole životne sredine u sistemu ekološke proizvodnje.

Student koji završi ovaj ciklus studija dobija diplomu, odnosno stiče stručni naziv s naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti:

Bachelor inženjer ekološke poljoprivrede 240 ECTS (četverogodišnji studij)

Agrobiznis

Agrobiznis nudi jedinstvenu kombinaciju ekološke poljoprivrede i ekonomskih znanja i vještina. Obezbjeđuje mogućnost upravljanja poljoprivrednim poslovanjem s fokusom na održivost i ekološke principe. Po završetku studija stičete stručne kompetencije potrebne za upravljanje poljoprivrednim preduzećima uz primjenu savremenih informacionih i digitalnih tehnologija.

Student koji završi ovaj ciklus studija dobija diplomu, odnosno stiče stručni naziv s naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti:

Bachelor inženjer ekološke poljoprivrede 240 ECTS- usmjerenje Agrobiznis (četverogodišnji studij)

Studijski smjer "Ekološka poljoprivreda" obezbjeđuje

Profesionalne kompetencije

Sposobnost rješavanja konkretnih problema u ekološkoj poljoprivredi uz primjenu naučnih metoda i postupaka

Organizovanje upravljanja ekološkom biljnom i stočarskom proizvodnjom

Stručne kvalifikacije u cilju održivog korištenja prirodnih resursa u skladu sa osnovnim principima održivog razvoja

Sposobnost za organiziranje standardizacije ekoloških proizvoda

Sposobnost i vještine za distribuciju proizvoda na tržište

Specifične kompetencije za rad u savjetodavnim i/ili kontrolnim institucijama koje nadziru ekološku poljoprivredu

Poduzetničko pokretanje poljoprivredne proizvodnje

Vještine promocije i marketinga ekoloških proizvoda

Sposobnost i vještine postupaka certifikacije ekoloških proizvoda

Jedinstven spoj teorije i prakse

Nastavni plan
i program

Studijski smjer "Ekološka poljoprivreda", četverogodišnji studij (240 ECTS bodova).

Studijski smjer "Agrobiznis", četverogodišnji studij (240 ECTS bodova).

Često postavljana pitanja

Najčešće postavljana pitanja i odgovori.

Da li je potrebno imati visok nivo predznanja za upis ?

Nije potrebno imati visok nivo predznanja. Nastava je koncipirana na način da se kreće od osnovnih stvari ka onim kompleksnijim, tako da studenti koji se nisu susretali s materijom mogu bez problema sustići sve što im je potrebno.

Kako se nastava odvija na FINra?​

Studenti imaju priliku da nastavu prate inclass i online. Za studente koji su dislocirani, mogu putem zoom-a direktno pratiti nastavu. Sva predavanja i vježbe se snimaju i dostupni su svim studentima na platformi E-nastava.


Da li su diplome priznate i mogu li se verifikovati u EU?

Diplome FINra su priznate kako u BiH tako i u zemljama EU. Tome svjedoče nedavne verifikacije diplome u Njemačkoj i Hrvatskoj. Pogledajte nostrifikaciju diplome OVDJE

Da li studenti obavljaju praksu u toku obrazovanja ?

Visokoškolska ustanova FINra potpisala je 250+ sporazuma o poslovnoj saradnji sa privatnim i javnim kompanijama, finansijskim institucijama u kojima studenti obavljaju praksu tokom cjelokupnog studija na FINra.

Postoje li dodatni troškovi ?

Studenti FINra osim školarine, nemaju nikakvih dodatnih troškova.

Imate
dodatnih pitanja?

Ostavite nam Vaš kontakt i neko od našeg tima će Vam se javiti u kratkom roku.