Biotehnički fakultet

Ekološka poljoprivreda

Četverogodišnji studij (240 ECTS bodova)

Agrobiznis

Četverogodišnji studij (240 ECTS bodova)

Sve je veća potražnja za inženjerima ekološke poljoprivrede u BiH i svijetu.

Praksa u laboratorijima i na poljoprivrednim gazdinstvima

Jedinstven spoj teorije i prakse

Ekološka poljoprivreda

Biotehnički fakultet , studijski program Ekološka poljoprivreda predstavlja
novitet u naučnim i stručnim krugovima, ali i na tržištu rada Bosne i Hercegovine. Ekološka
poljoprivreda je pristup poljoprivredi koji se temelji na održivim i ekološki prihvatljivim
metodama uzgoja hrane.

Nedostatak zdrave i ekološki ispravne hrane, ali i globalne klimatske promjene razlozi su
zbog kojih poljoprivreda, a naročito ekološka poljoprivreda postaju jedan od najvećih izazova
današnjice. Globalna strategija ima za cilj da svaka osoba na planeti ima pristup ne samo
dovoljnoj količini hrane, nego i zdravstveno ispravnoj hrani.

Ekološka poljoprivreda će osposobljavati kadrove za organizovanje savremene
poljoprivredne proizvodnje odnosno za digitalizaciju u poljoprivredi, za korištenje naprednih
tehnologija u svrhu povećanja obima kontrolirane proizvodnje. Cilj je sticanje znanja i
kompetencija iz oblasti prirodnih i biotehničkih disciplina.

Biotehnički fakultet Univerziteta FINRA Tuzla realizuje studijski program Ekološka poljoprivreda sa usmjerenjima:

Ekološka poljoprivreda

U savremenim uslovima privređivanja sve je značajnija potreba za stručnim kadrovima koji posjeduju znanja i vještine ekološke poljoprivredne proizvodnje, kao i osnovna znanja iz ekonomije i informacionih tehnologija.

Studenti će biti osposobljeni za samostalno vođenje poljoprivrednih gazdinstava i poslovnih subjekata koji se bave ekološkom proizvodnjom, kao i obavljanje poslova u uredima lokalne samouprave i državne uprave iz područja poljoprivrede, ruralnog razvoja, zaštite i kontrole životne sredine u sistemu ekološke proizvodnje.

Student koji završi ovaj ciklus studija dobija diplomu, odnosno stiče stručni naziv s naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti:

Bachelor inženjer ekološke poljoprivrede 240 ECTS (četverogodišnji studij)

Agrobiznis

Agrobiznis nudi jedinstvenu kombinaciju ekološke poljoprivrede i ekonomskih znanja i vještina. Obezbjeđuje mogućnost upravljanja poljoprivrednim poslovanjem s fokusom na održivost i ekološke principe. Po završetku studija stičete stručne kompetencije potrebne za upravljanje poljoprivrednim preduzećima uz primjenu savremenih informacionih i digitalnih tehnologija.

Student koji završi ovaj ciklus studija dobija diplomu, odnosno stiče stručni naziv s naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti:

Bachelor inženjer ekološke poljoprivrede 240 ECTS (četverogodišnji studij)- smjer “Agrobiznis”

Studijski smjer "Ekološka poljoprivreda" obezbjeđuje

Profesionalne kompetencije

Sposobnost rješavanja konkretnih problema u ekološkoj poljoprivredi uz primjenu naučnih metoda i postupaka

Organizovanje upravljanja ekološkom biljnom i stočarskom proizvodnjom

Stručne kvalifikacije u cilju održivog korištenja prirodnih resursa u skladu sa osnovnim principima održivog razvoja

Sposobnost za organiziranje standardizacije ekoloških proizvoda

Jedinstvena kombinacija ekološke poljoprivrede i ekonomskih znanja i vještina

Specifične kompetencije za rad u savjetodavnim i/ili kontrolnim institucijama koje nadziru ekološku poljoprivredu

Poduzetničko pokretanje poljoprivredne proizvodnje

Vještine promocije i marketinga ekoloških proizvoda

Sposobnost i vještine postupaka certifikacije ekoloških proizvoda

Jedinstven spoj teorije i prakse

Nastavni plan
i program

Studijski smjer "Ekološka poljoprivreda", četverogodišnji studij (240 ECTS bodova).

Studijski smjer "Agrobiznis", četverogodišnji studij (240 ECTS bodova).

Frequently Asked Questions

Da li je potrebno imati visok nivo predznanja za upis ?

Nije potrebno imati visok nivo predznanja. Nastava je koncipirana na način da se kreće od osnovnih stvari ka onim kompleksnijim, tako da studenti koji se nisu susretali s materijom mogu bez problema sustići sve što im je potrebno.

Kako se nastava odvija na FINRA?

Studenti imaju priliku da nastavu prate inclass i online. Za studente koji su dislocirani obezbijeđeno je praćenje nastave putem naše platforme E-nastava, na kojoj se pohranjuju snimljena predavanja i vježbe.


Da li su diplome priznate i mogu li se verifikovati u EU?

Diplome FINRA su priznate kako u BiH tako i u zemljama EU. Tome svjedoče nedavne verifikacije diplome u Njemačkoj i Hrvatskoj. Pogledajte nostrifikaciju diplome OVDJE

Da li studenti obavljaju praksu u toku obrazovanja ?

Visokoškolska ustanova FINRA potpisala je 250+ sporazuma o poslovnoj saradnji sa privatnim i javnim kompanijama, finansijskim institucijama u kojima studenti obavljaju praksu tokom cjelokupnog studija na FINRA.

Postoje li dodatni troškovi ?

Studenti FINRA osim školarine, nemaju nikakvih dodatnih troškova.

Nudite li mogućnost vanrednog studija?

Na Visokoškolskoj ustanovi FINRA studijski programi su prilagođeni i vanrednim studentima. Nastava se odvija van radnog vremena i vikendom. Za studente koji su dislocirani obezbijeđeno je praćenje nastave putem naše platforme E-nastava, na kojoj se pohranjuju snimljena predavanja i vježbe.

Imate
dodatnih pitanja?

Ostavite nam Vaš kontakt i osoblje FINRA će Vam se javiti u kratkom roku.