Savremeni menadžment
i digitalno poslovanje

Menadžment digitalnog poslovanja

Četverogodišnji studij (240 ECTS bodova)

Poduzetnički menadžment

Četverogodišnji studij (240 ECTS bodova)

Savremeni načini poslovanja zahtjevaju nova, savremena znanja i vještine. Danas se poslovanje zasniva na visokom nivou menadžerskih znanja i vještina, prilagođenih novim zahtjevima tržišta, kupaca, poslodavaca. Kompleksnost poslovanja u današnjem okruženju zahtjeva specifičan pristup - jedan je usmjeren ka poduzetničkom djelovanju, a drugi ka digitalizaciji poslovnih procesa.

Jedinstven spoj teorije i prakse

Savremeni menadžment
i digitalno poslovanje

Ekonomski fakultet Univerziteta FINRA Tuzla realizuje studijski program Finansije i računovodstvo sa usmjerenjima:

Poduzetnički menadžment

Poduzetnički pristup poslovanju podrazumijeva kadrove sposobne da na poduzetnički i inovativan način upravljaju procesima. Oni trebaju da budu usmjereni ka efikasnom rješavanju problema, kreiranju ciljeva i projekata za ispunjenje ciljeva, donošenju inovativnih rješenja, a sve sa ciljem da se postigne što bolji poslovni rezultat. 

Poduzetnički menadžeri su orijentisani na razumijevanje ukupnog menadžmenta u kompanijama, koje uključuje donošenje poslovnih odluka, strateško razmišljanje i određivanje poslovnih ciljeva, sagledavanje rizika poslovanja, kreiranje poduzetničkih poduhvata i inovacija u kompanijama,  analiziranje poslovnih rezultata, kao i upravljanje projektima i promjenama u kompaniji.

Student koji završi ovaj ciklus studija dobija diplomu, odnosno stiče stručni naziv s naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti:

Bachelor menadžmenta 240 ECTS (četverogodišnji studij)- Poduzetnički menadžer

Studijski smjer "Poduzetnički menadžment" obezbjeđuje

Profesionalne kompetencije

Upravljanje i vođenje poslovnih procesa na izvršnim i strateškim nivoima

Uspješno obavljanje menadžerskih funkcija u profitnom, neprofitnom i javnom sektoru

Primjena informacionih sistema za podršku u odlučivanju

Upravljanje poslovnim rizicima

Upravljanje inovacijama

Sposobnost efikasne komunikacije sa internim i eksternim interesnim grupama

Identifikacija novih poslovnih trendova i potreba kupaca na domaćem i međunarodnom tržištu

Upravljanje marketinškim informacijama, sistemima i alatima potrebnim pri donošenju marketinških odluka

Analiziranje poslovnih rezultata, kao i upravljanje projektima i promjenama u kompaniji

Menadžment digitalnog poslovanja

Digitalizacija poslovanja je proces koji u savremenom poslovnom svijetu razdvaja uspješne od neuspješnih. Ona nam omogućava bolji pristup informacijama, a samim tim i efikasnije uspostavljanje ciljeva i donošenje poslovnih odluka. Bez digitalizacije, kompanije i menadžeri su predodređeni na stagnaciju i neuspjeh.

Menadžer digitalnog poslovanja kreira digitalnu transformaciju poslovanja u kompaniji, analizira i kreira informacioni sistem za podršku u upravljanju i odlučivanju, kreira razvojne planove za e-poslovanja za podršku strateškim i operativnim ciljevima organizacije. Efikasno i efektivno upravlja informacijama bitnim za poslovanje, te redizajnira i usavršava poslovne procese putem savremenih informacionih i digitalnih alata.

Student koji završi ovaj ciklus studija dobija diplomu, odnosno stiče stručni naziv s naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti:

Bachelor menadžmenta 240 ECTS (četverogodišnji studij)- Menadžment digitalnog poslovanja

Studijski smjer "Menadžment digitalnog poslovanja" obezbjeđuje

Profesionalne kompetencije

Planiranje i pokretanje biznisa baziranog na elektronskom poslovanju

Upravljanje i vođenje poslovnih procesa na izvršnim i strateškim nivoima

Uspješna integracija informacijskih tehnologija u poslovanje

Primjena pametnih tehnologija u procesu digitalne transformacije poslovanja

Redizajniranje poslovnih procesa korištenjem informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT)

Primjena poslovne inteligencije i sudjelovanje u razvoju digitalnih projektata i inovacija

Jedinstven spoj teorije i prakse

Nastavni plan
i program

Studijski smjer "Poduzetnički menadžment", četverogodišnji studij (240 ECTS bodova).

Studijski smjer "Menadžment digitalnog poslovanja", četverogodišnji studij (240 ECTS bodova).

Frequently Asked Questions

Da li je potrebno imati visok nivo predznanja za upis ?

Nije potrebno imati visok nivo predznanja. Nastava je koncipirana na način da se kreće od osnovnih stvari ka onim kompleksnijim, tako da studenti koji se nisu susretali s materijom mogu bez problema sustići sve što im je potrebno.

Kako se nastava odvija na FINra?

Studenti imaju priliku da nastavu prate inclass i online. Za studente koji su dislocirani obezbijeđeno je praćenje nastave putem naše platforme E-nastava, na kojoj se pohranjuju snimljena predavanja i vježbe.


Da li su diplome priznate i mogu li se verifikovati u EU?

Diplome FINra su priznate kako u BiH tako i u zemljama EU. Tome svjedoče nedavne verifikacije diplome u Njemačkoj i Hrvatskoj. Pogledajte nostrifikaciju diplome OVDJE

Da li studenti obavljaju praksu u toku obrazovanja ?

Visokoškolska ustanova FINra potpisala je 250+ sporazuma o poslovnoj saradnji sa privatnim i javnim kompanijama, finansijskim institucijama u kojima studenti obavljaju praksu tokom cjelokupnog studija na FINra.

Postoje li dodatni troškovi ?

Studenti FINra osim školarine, nemaju nikakvih dodatnih troškova.

Nudite li mogućnost vanrednog studija?

Na Visokoškolskoj ustanovi FINra studijski programi su prilagođeni i vanrednim studentima. Nastava se odvija van radnog vremena i vikendom. Za studente koji su dislocirani obezbijeđeno je praćenje nastave putem naše platforme E-nastava, na kojoj se pohranjuju snimljena predavanja i vježbe.

Imate
dodatnih pitanja?

Ostavite nam Vaš kontakt i osoblje FINra će Vam se javiti u kratkom roku.