Studentsko vijeće

01

Statut Studentskog vijeća FINra (18.12.2018.)

02

Pravilnik o radu Studentskog vijeća FINra (07.03.2020.)

Članovi: Vedad Šabuljić, Elma Salihović, Dajana Marković, Adin Glogić, Amila Ćosić, Buljubašić Elma, Adin Ćosićkić, Omerović Lejla, Ahmedin Hasanović, Emra Šehić, Alena Selić, Nermin Kalić, Mediha Abd El Rahman Repeša, Melika Umihanić i Šejla Mandžić 

Predjsednica Upravnog odbora Studentskog vijeća Visoke škole FINra: Šejla Mandžić 

Potpredsjednici Upravnog odbora Studentskog vijeća Visoke škole FINra: Ahmedin Hasanović, Emir Mehmedović 

Skretar Upravnog odbora Studentskog vijeća Visoke škole FINra: Alena Selić 

 

Ostala obavještenja

NOVI PROGRAM RADA STUDENTSKOG VIJEĆA FINra  ZA 2023. GODINU 

 

Predsjednica Studentskog vijeća Šejla Mandžić, studentica četvrte godine na studijskom programu „Finansije i računovodstvo“ upoznala je članove Vijeća sa novim programom rada.  

Prisutni na sjednici su studenti I,II,III i IV godine studija: Vedad Šabuljić, Elma Salihović, Dajana Marković, Adin Glogić, Amila Ćosić, Buljubašić Elma, Adin Ćosićkić, Omerović Lejla, Ahmedin Hasanović, Emra Šehić, Alena Selić, Nermin Kalić, Mediha Abd El Rahman Repeša, Melika Umihanić i Šejla Mandžić. 

  1. Novi program i strategija rada Studentskog vijeća FINra zasniva se na uspostavi sekcija unutar vijeća: 
  2. Sekcija za naučno-istraživački rad, 
  3. Sekcija za promociju FINra, 
  4. Sekcija za organizaciju zabavnih, kulturih i sportskih događaja, 
  5. Sekcija za podršku humanitarnom radu i 
  6. Sekcija za međunarodnu saradnju. 

Članovima su predstavljeni zadaci svake od sekcija, te su im prenesena dosadašnja iskustva studenata koji su sudjelovali u istim ili sličnim aktivnostima. Svi članovi vijeća su raspoređeni po sekcijama i kreiraju operativne planove rada na mjesečnom nivou. 

Na ovaj način unaprijeđen je rad Studentskog vijeća FINra i povećan je nivo produktivnosti svih članova.