Magistarski studij

Napredni finansijski menadžment i kontroling

Forenzičko računovodstvo i revizija


4+1 (jedna godina – 60 ECTS) 

3+2 (dvije godine -120 ECTS)

Studijski programi

Napredni finansijski menažment i kontroling

Spoj naprednog finansijskog menadžmenta i kontrolinga.  

Forenzičko računovodstvo i revizija

Otkrivanje i sprječavanje prijevara, te pružanje usluga u sudskim sporovima.

NAPREDNI FINANSIJSKI MENADŽMENT I KONTROLING

Trajanje studija

4+1 (jedna godina – 60 ECTS) 6.000 KM

3+2 (dvije godine -120 ECTS) 8.000 KM

Studijski program NAPREDNI FINANSIJSKI MENADŽMENT I KONTROLING predstavlja jedinstven magistarski studij na prostoru Bosne i Hercegovine. Nastavni plan i program je interdisciplinaran i u osnovi predstavlja spoj naprednog finansijskog menadžmenta i kontrolinga.

O Studijskom programu

Kontroling je moćan alat u rukama menadžmenta. Ima direktan uticaj na podizanje produktivnosti, efikasnosti i efektivnosti poslovanja. Kontroling pomaže menadžmentu u prilagođavanju promjenama koje se događaju unutar i izvan kompanije. Kontroling je fokusiran na ulaganja i koristi od njih, pa tako mora jasno detektirati koji dijelovi preduzeća ili organizacije zarađuju novac, a koji ga troše bez željenih efekata.
Kontroler je osoba koja najbolje poznaje, razumije cjelokupno poslovanje preduzeća, za što su mu potrebna multidisciplinarna znanja iz područja: finansija i računovodstva, revizije, statistike, matematike i informatike, organizacije, menadžmenta i psihologije. Kontroleri moraju biti sposobni da integriraju sva navedena područja s ciljem sastavljanja smislenih izvještaja prilagođenih i razumljivih menadžmentu.
Stečena znanja na studijskom programu Napredni finansijski menadžment i kontroling pružaju mogućnost studentima da uspješno ovladaju savremenim konceptima poslovanja, modelima, metodama, standardima, informacionim tehnologijama, tehnikama, alatima i vještinama za kompetentno rješavanje ključnih problema sa kojima se preduzeće suočava u savremenim uslovima poslovanja.

Studijski program " NAPREDNI FINANSIJSKI MENADŽMENT I KONTROLING" obezbjeđuje

Profesionalne kompetencije

Tehničke kvalifikacije

Poznavanje mehanizama kontrolinga

Poznavanje institucija, instrumenata i finansijskih tržišta

Iskustvo pregovaranja o finansijskim aranžmanima

Razumijevanje složenih poslovnih transakcija i njihov učinak na finansiranje

Vještine procjene

Pored stručnih kompetencija studenti će biti podučavani na upornost, integritet, snalaženje u stresnim situacijama, strpljivost, umijeće slušanja, objektivnost i nepristranost.

forenzičko računovodstvo i revizija

TRAJANJE STUDIJA

4+1 (JEDNA GODINA – 60 ECTS) 6.000 KM 

3+2 (DVIJE GODINE -120 ECTS) 8.000 KM

Zanimanje forenzičnog računovođe je u svjetskim okvirima relativno novo zanimanje i sve više dobija na značaju. Javila se potreba za obrazovanjem kadrova koji bi bili specijalizirani u pružanju specifičnih računovodstvenih usluga koje su usmjerene ka otkrivanju i sprječavanju prijevara, te pružanju usluga u sudskim sporovima.

O Studijskom programu

Pojam forenzike odnosi se na primjenu naučnih metoda u izvođenju dokaza. Forenzičko računovodstvo je spoj forenzike i računovodstva, te predstavlja relativno novu naučnu i stručnu disciplinu koja se posljednjih godina ubrzano razvija. Forenzičko računovodstvo može se definirati kao primjena istraživačkih i analitičkih vještina s ciljem otkrivanja manipulacija u finansijskim izvještajima, koje odstupaju od računovodstvenih standarda, poreznih zakona i ostalih propisa.
Cilj studijskog programa Forenzičko računovodstvo i revizija je proširiti, dopuniti, produbiti i dodatno osavremeniti i sistematizirati stečena znanja u dodiplomskom studiju na osnovnim predmetima iz oblasti računovodstva i računovodstvene forenzike. Studenti se osposobljavaju za sprječavanje, istraživanje i otkrivanje prijevara temeljem specijaliziranih interdisciplinarnih znanja stečenih iz područja računovodstva, revizije, prava i istražiteljskih vještina neophodnih za pružanje usluga u području finansijsko-računovodstvene forenzike.
Zanimanje forenzičkog računovođe zahtijeva interdisciplinarna znanja, odnosno stručnjaci koji se bave ovim područjem moraju poznavati računovodstvo, reviziju, pravo te moraju posjedovati određene istražiteljske vještine. Osobe koje se specijaliziraju u području forenzičkog računovodstva i revizije moraju posjedovati cijeli set znanja i vještina, kako bi u potpunosti shvatili kako pristupiti konkretnom problemu.

Studijski program " FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA" obezbjeđuje

Profesionalne kompetencije

Iskustvo u provođenju forenzičnih istraga

Iskustvo u svjedočenjima

Poznavanje alata forenzičke analize

Forenzično intervjuiranje

Poznavanje kriminalistike

Objektivnost i nepristranost

Studijski program Forenzičko računovodstvo i revizija je baziran na primjeni najbolje međunarodne prakse u edukaciji forenzičkih računovođa. Na ovaj način obrazovane forenzičke računovođe biti će kvalifikovani za borbu protiv domaćeg i međunarodnog organiziranog privrednog kriminala i korupcije, te će biti adekvatna podrška tužiocima, sudijama i advokatima u njihovom radu, doprinoseći povećanju povjerenja građana u pravosudni sistem BiH.

Prijava za upis na studij

Frequently Asked Questions

Da li je potrebno imati visok nivo predznanja za upis ?

Nije potrebno imati visok nivo predznanja. Nastava je koncipirana na način da se kreće od osnovnih stvari ka onim kompleksnijim, tako da studenti koji se nisu susretali s materijom mogu bez problema sustići sve što im je potrebno.

Kako se nastava odvija na FINRA?​

Studenti imaju priliku da nastavu prate inclass i online. Za studente koji su dislocirani obezbijeđeno je praćenje nastave putem naše platforme E-nastava, na kojoj se pohranjuju snimljena predavanja i vježbe.


Da li su diplome priznate i mogu li se verifikovati u EU?

Diplome FINRA su priznate kako u BiH tako i u zemljama EU. Tome svjedoče nedavne verifikacije diplome u Njemačkoj i Hrvatskoj. Pogledajte nostrifikaciju diplome OVDJE

Nudite li mogućnost vanrednog studija?

Na Visokoškolskoj ustanovi FINRA studijski programi su prilagođeni i vanrednim studentima. Nastava se odvija van radnog vremena i vikendom. Za studente koji su dislocirani obezbijeđeno je praćenje nastave putem naše platforme E-nastava, na kojoj se pohranjuju snimljena predavanja i vježbe.