Obavještenja

Ostala obavještenja

Obavijest za studente II godine

Obavještavaju se studenti II godine SP FIR da će se nastava iz predmeta Porezni sistemi u BiH i EU, prema rasporedu predviđena za petak 24.3.2023. u terminu od 09:00h do 12:00h, prolongirati sa početkom od 13:00h do 16:00h.

Obavijest za studente I godine

 

Poštovani/e studenti/ce

Obavještavaju se studenti I godine SP FIR i SP RII da će se nastava iz predmeta Osnove poslovnih finansija realizovati u ponedjeljak 20.3.2023. u terminu od 13.00h do 16.30h. 

Nastava će obuhvatiti i predavanja i vježbe koje su predviđene rasporedom na temu „Izvori finansiranja“.

Obavještenje za studente II godine

Obavještavaju se studenti II godine SP FIR da će se nastava iz predmeta Uvod u finansijski menažment koja su prema rasporedu predviđena za utorak (vježbe) i srijedu (predavanja) realizovati u ponedjeljak 20.3.2023. u terminu od 13.00h do 16.30h.

Obavještenje za studente IV godine

Obavještavaju se studenti IV godine SP FIR da će se nastava iz predmeta Investicijski menažment koja su prema rasporedu predviđena za ponedjeljak (vježbe) i četvrtak (predavanja) realizovati u ponedjeljak 20.3.2023. u terminu od 16.30h do 19.30h.

Obavijest za studente I godine

 

Poštovani/e studenti/ce

U srijedu 15.3.2023. izvršena je zamjena termina predavanja i vježbi I godine SP Finansije i računovodstvo. Nastava će se odvijati po sljedećem rasporedu: 

  1. Poduzetništvo u terminu od 10.45h do 12.15h – vježbe 
  2. Organizaciono ponašanje u terminu od 12.30h do 14.00h – predavanja

 

Obavijest za studente II godine

 

Poštovani/e studenti/ce,

U četvrtak 16.3.2023. predavanja i vježbe na II godini SP Finansije i računovodstvo će se odvijati po sljedećem rasporedu:

Poslovno pravo u terminu od 9.30-11.00h

Praktično osposobljavanje II neće se održati (realizuje se svake druge sedmice).

Obavijest za studente I godine

Poštovani/e studenti/ce,

 U četvrtak 16.3.2023. predavanja i vježbe na I godini SP Računarstva i informatike će se odvijati po sljedećem rasporedu: 

  1. Objektno orjentisano programiranje u terminu od 8.00-9.30h ITK
  2. Numerička matematika u terminu od 9.30h do 11.00h ITK
 
 

Javna odbrana završnog rada

Mehmed Čajić – termin odbrane 19.09.2022.

Javna odbrana završnog rada

Nadina Đogić – termin odbrane 19.09.2022.

Javna odbrana završnog rada

Aiša Ćorić – termin odbrane 19.09.2022.

Javna odbrana završnog rada

Jasmina Ribić – termin odbrane 19.09.2022.

Javna odbrana završnog rada

Elvedina Džambić – termin odbrane 10.10.2022.

Javna odbrana završnog rada

Sabina Pozderović – termin odbrane 11.10.2022.

Javna odbrana završnog rada

Sanida Ahmetović – termin odbrane 22.10.2022.

Javna odbrana završnog rada

Alma Haskić – termin odbrane 22.10.2022.

Javna odbrana završnog rada

Emina Džebić – termin odbrane 27.10.2022.

Javna odbrana završnog rada

Miran Mujačić – termin odbrane 27.10.2022.

Javna odbrana završnog rada

Medina Mustafić – termin odbrane 29.10.2022.

Javna odbrana završnog rada

Sabrina Mujkić – termin odbrane 29.10.2022.

Javna odbrana završnog rada

Larisa Pejić – termin odbrane 29.10.2022.

Javna odbrana završnog rada

Džana Bedak – termin odbrane 29.10.2022.

Javna odbrana završnog rada

Semra Hasanović – termin odbrane 29.10.2022.

Javna odbrana završnog rada

Selma Hasanović – termin odbrane 29.10.2022.

Javna odbrana završnog rada

Mirsad Musić – termin odbrane 29.10.2022.

Javna odbrana završnog rada

Arnela Mumić – termin odbrane 05.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Tarik Mehičević – termin odbrane 05.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Aldina Husić – termin odbrane 05.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Amra Ćišija – termin odbrane 05.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Sedina Subašić – termin odbrane 05.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Eldina Hodžić – termin odbrane 12.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Eldar Osmanović – termin odbrane 12.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Amila Huskić – termin odbrane 12.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Fatima Delibajrić – termin odbrane 14.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Dženan Majdančić – termin odbrane 14.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Adis Abdurahmanović – termin odbrane 14.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Fatima Kurdić – termin odbrane 19.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Jasmina Mešić – termin odbrane 19.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Amir Hatić – termin odbrane 19.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Nermin Joldić – termin odbrane 19.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Naida Mujkić – termin odbrane 19.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Elma Aljić – termin odbrane 19.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Melisa Buljić – termin odbrane 19.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Naida Mehinović – termin odbrane 21.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Eldin Mujkanović – termin odbrane 21.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Alma Mujagić – termin odbrane 23.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Asmir Buljubašić – termin odbrane 23.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Selvedin Dubravac – termin odbrane 23.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Mirela Mehanović – termin odbrane 23.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Melika Memić – termin odbrane 23.11.2022.