Primjena Bolonjskog procesa

Primjena Bolonjskog procesa

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine (HEA)link

BOLONJSKA DEKLARACIJA

ECTS VODIČ

Ovdje možete preuzeti dokument na engleskom jeziku koji se odnosi na ECTS kreditni sistem Ects_Users_Guide

mainmpo