Historijat

Historijat

HISTORIJAT FINra

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla osnovana je u julu 2016. godine. Osnivač Visoke škole FINra je edukativno-konsultanstka kuća FINconsult, koja već 17 godina uspješno provodi edukacije i obuke finansijsko-računovodstvene profesije u Bosni i Hercegovini.

FINconsult ima više od 3.500 edukovanih i certifikovanih osoba koje su stekle zvanja u finansijsko-računovodstvenoj profesiji u Bosni i Hercegovini, više od 350 seminara i savjetovanja u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije, te preko 111 izdanja međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa Poslovni konsultant.

FINconsult je prva i do sada jedina kuća u BiH, koja je uspjela objediniti i uspješno realizirati set edukacija u finansijsko-računovodstvenoj profesiji i to:

  1. Edukacija kandidata za sticanje zvanja: certificirani računovodstveni tehničar (CRT), certificirani računovođa (CR) i ovlašteni revizor (OR);
  2. Kontinuirana profesionalna edukacija (KPE) računovodstvenih tehničara, računovođa i revizora;
  3. Edukacija kandidata za vođenje poslovnih knjiga.

Aktivnosti  Visoke  škole  za  finansije  i  računovodstvo  FINra  su  utemeljene  na  Zakonu o visokom obrazovanju TK (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/16, 10/16, 5/17, 15/19),  i regulisane Statutom Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra.

Visokom  školom  za  finansije  i  računovodstvo  FINra  se  upravlja  u  skladu  sa  Zakonom  o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona i internim aktima Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra uvažavajući, pri tome, najbolju upravljačku praksu visokog  obrazovanja  identifikovanog  u  Bosni  i Hercegovini i državama u okruženju, uključujući i države Evropske unije.

Osnovni zadaci FINra su proistekli iz potreba i zahtjeva mladih ljudi, različitih ciljnih skupina da im se pruži prilika za sticanje kvalitetnog i modernog, praktično determinisanog visokog obrazovanja, po uzoru na vodeće univerzitete zapadnoevropske i istočnoevropske obrazovne kulture, kao i iz društvene potrebe za većim brojem visokoobrazovnih kadrova, koji bi bili most u evropskim i drugim savremenim integracijama naše zemlje.


U tom smislu, FINra od svog osnivanja pa do danas sve svoje materijalne i ljudske resurse stavlja u službu formiranja upravo ovakvog kadra. FINra je svojim studentima obezbijedila vrhunske predavače, 60 najboljih profesora iz naučnih oblasti finansije i računovodstvo, ali i iz drugih naučnih oblasti. Svoje stečeno znanje i dugogodišnje iskustvo, profesori FINra studentima prenose u najboljim mogućim uslovima, u moderno opremljenim učionicama, sa instaliranim aplikativnim programima za računovodstveno i finansijsko poslovanje. Također, studenti na FINra imaju svu potrebnu literaturu i knjige, pristup kolekciji elektronskih knjiga EBSCO i Narodnoj biblioteci „Derviš Sušić“ Tuzla potpuno besplatno od početka poslovanja ove institucije.

FINconsult od samog osnivanja FINra pruža podršku studentima, kroz omogućavanje prisustva seminarima kontinuirane profesionalne edukacije i pristupom elektronskim izdanjima međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa Poslovni konsultant, u kojem se objavljuju naučni i stručni radovi iz oblasti finansija, računovodstva, revizije, menadžmenta, poreza i međunardnih standarda, te primjene relevantnih propisa.


Tokom petogodišnjeg postojanja, FINra je, za svoje studente, organizovala obavljanje prakse u preduzećima sa kojima je potpisala sporazum, što upotpunjuje obrazovanje jednog FINra studenta, kroz jedinstven spoj teorije i prakse.

Prva generacija studenata na FINra upisana je u akademskoj 2016/17. godini. Njih 45 dobilo je akademske diplome i postali su vrhunski stručnjaci za finansije i računovodstvo, kao i već uspješne računovođe prosperitetnih bosanskohercegovačkih preduzeća. Akademske diplome je dobila i prva grupa od 28 studenata iz generacije 2017-2021. godina.

Danas nastavu na FINra pohađa šesta generacija studenata, njih 222 na dva akademska studijska programa: Finansije i računovodstvo, sa tri usmjerenja i Računarstvo i informatika, sa usmjerenjem Programsko inženjerstvo. Prva godina studija u akademskoj 2021/22. godini broji 72 studenta, na drugoj godini 49 studenta, na trećoj godini 47, a na četvrtoj 54 studenta.

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra sa sjedištem u Tuzli, na adresi Mitra Trifunovića Uče 9, upisana je pri Općinskom sudu u Tuzli, MBS: 32-05-0007-16.

Jedinstveni identifikacijski broj je sljedeći: 4210245380002.

Rješenje o ispunjenosti uslova za osnivanje i početak rada Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra, izdato je od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, broj: UP1-10/1-38-010399-3/16 od 27.06.2016. godine.

Dozvola za rad  za  izvođenje  studijskog  programa  Finansije  i  računovodstvo, izdata  je  od Ministarstva  za  obrazovanje,  nauku  i  kulturu  i  sport  TK,  broj:  10/01-05-016611-2-1/16 od 06.09.2016. godine.

Dozvola za rad Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra, izdata je od Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport TK, broj: 10/01-05-016611-2/16 od 06.09.2016. godine.

Rješenje o početnoj akreditaciji Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, izdato je od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, broj: 10/1-38-11411-1/17 od 04.05.2017. godine.

RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IZVOĐENJE STUDIJSKOG PROGRAMA ”RAČUNARSTVO I INFORMATIKA”, izdato od Ministarstva obrazovanja i nauke TK, broj 10/1-30-11027-4/20 od 08.07.2020. godine možete pogledati OVDJE

LICENCA ZA IZVOĐENJE STUDIJSKOG PROGRAMA ”RAČUNARSTVO I INFORMATIKA”, izdata od Ministarstva za obrazovanje i nauke TK, broj 10/1-30-11027-4-1/20 od 08.07.2020. godine možete pogledati OVDJE

Rješenje o AKREDITACIJI Visoke škole FINra Tuzla, izdato od Ministarstva obrazovanja i nauke TK, broj 10/1-34-018738-4/20 od 28. ..04.2021. godine. Možete pogledati OVDJE

LICENCA ZA IZVOĐENJE STUDIJSKOG PROGRAMA ”FINANSIJE I RAČUNOVODOSTVO”, izdata od Ministarstva za obrazovanje i nauke TK, broj 10/1-34-36300-2-1/20 od 01.07.2021. godine možete pogledati OVDJE

https://www.cahsrblog.com/ slot online domino99 cahsrblog.com slot online mpo slot online mpo slot Daftar 19 Situs Judi Slot Online Gacor Gampang Menang 2022