2016

Godina osnivanja

Visokoškolska ustanova FINra je osnovana 2016. godine. Osnivač FINra je edukativno-konsultantska kuća FINconsult Tuzla koja uspješno posluje 18 godina.

FINra se etablira na tržištu kao renomirana ustanova. Pruža savremeno obrazovanje i jedinstvenu metodologiju nastave sa naglaskom na praktičnim znanjima i vještinama.

Kredibilitet i kvalitet

2018

2020

Uspostava studijskih programa

Godina u kojoj FINra uvodi novi studijski program, te na taj način odgovara potrebama tržišta. FINra realizuje studijski program “Računarstvo i informatika”, sa usmjerenjem  “Softversko inženjerstvo”.

FINra uspješno prolazi proces institucionalne akreditacije i nalazi se na listi akreditovanih VŠ ustanova u Bosni i Hercegovini.

Godina akreditacije

2021

2023

Početak rada Univerziteta FINRA Tuzla

Historijat FINRA

Visokoškolska ustanova FINra je osnovana u julu 2016. godine u Tuzli. Osnivač FINra je edukativno – konsultantska kuća FINconsult Tuzla koja uspješno posluje 18 godina. Osnovna djelatnost FINconsult Tuzla su edukacije u finansijsko – računovodstvenoj profesiji i poslovni konsalting. FINconsult pruža usluge:

1) edukacije za certificirane računovođe i ovlaštene revizore, 

2) seminara kontinuirane profesionalne edukacije računovođa i revizora

3) edukacije za vođenje poslovnih knjiga 

Do sada je edukacije za certificirane računovođe i ovlaštene revizore završilo više od 2.200 kandidata, od kojih je preko 85% certificirano. Realizovano je više od 350 seminara kontinuirane profesionalne edukacije računovođa i revizora. Edukacije za vođenje poslovnih knjiga završilo je više od 2.250 kandidata, od kojih je 90% pronašlo svoju profesionalnu orijentaciju i zaposlenje u finansijsko – računovodstvenoj profesiji. FINconsult izdaje međunarodno indeksirani naučno – stručni časopis “Poslovni konsultant” koji kontinuirano se izdaje od 2009. godine.

Visokoškolska ustanova FINRA Tuzla u akademskoj 2023/2024. godini realizuje pet licenciranih studijskih programa dodiplomskog studija, i to pored dva postojeća studijska programa “Finansije i računovodstvo”, na koji upisuje 8. generaciju studenata i ”Računarstvo i informatika”, sa usmjerenjem Softversko inženjerstvo, na koji upisuje 4. generaciju studenata, uvodi i tri novolicencirana studijska programa: ”Turizam, ugostiteljstvo i gastronomija”, ”Ekološka poljoprivreda” i ”Savremeni menadžment i digitalno poslovanje”.

Visokoškolska ustanova FINRA je nakon sedam godina uspješnog rada prepoznata kao visokoškolska ustanova koja je predana i posvećena cilju da mladim ljudima prenese znanja i vještine koja su tražena i dobro plaćena na tržištu rada, te osposobi ih za zanimanja za kojima postoji konstantna potražnja u Bosni i Hercegovini i svijetu. Do sada je na FINRA diplomiralo 170 studenata i svi su zaposleni, dok je nekoliko njih pokrenulo vlastiti biznis.

Na četiri fakulteta Univerziteta FINRA Tuzla, i to Ekonomski fakultet, Fakultet tehničkih nauka, Biotehnički fakultet i Fakultet turizma, ugostiteljstva i gastronomije, akcenat se stavlja na realizaciju savremenih i inovativnih studijskih programa u skladu sa zahtjevima i potrebama tržišta. Ovi studijski programi su jedinstveni po svom nastavnom planu i programu i predstavljaju novinu kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu. Pored studijskih programa prvog ciklusa studija, FINRA Tuzla će realizovati dva studijska programa drugog ciklusa – magistarskog studija i jedan trećeg ciklusa, odnosno doktorskog studija.

FINRA kao akreditovana visokoškolska ustanova dodjeljuje diplome koje su prepoznate na tržištu rada i koje su međunarodno priznate i već nostrifikovane u zemljama EU. Da bi FINRA postigla visok nivo kvaliteta u realizaciji nastave i obrazovanju budućih kadrova, značajno mjesto zauzima timski rad profesora, predavača, asistenata, stručnjaka iz prakse, a na FINRA ih je angažovano više od 60, sa istim ciljem da naši studenti budu najbolji. U cilju obezbjeđenja što kvalitetnijih uslova za školovanje naših studenata uspostavili smo široku mrežu saradnje sa visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini i regionu, te potpisali sporazume sa više od 250 uspješnih privrednih subjekata. U tim kompanijama naši studenti imaju priliku obavljati praksu, dobiti stipendiju, te osigurati zaposlenje po završetku studija. FINRA broji preko 30 hiljada jedinica savremene literature, od toga više od 26 hiljada sadrži elektronska biblioteka EBSCO iz oblasti finansija, računovodstva, savremenog menadžmenta, IT, digitalnih tehnologija, turizma, ugostiteljstva, gastonomije, ekološke poljoprivrede.

Kontaktirajte nas

Adresa

Mitra Trifunovića Uče 9, 75000 Tuzla

Broj telefona

+387 35 310 390, +387 62 021 105

Email : info@finra.edu.ba

Radno vrijeme

Pon-pet 08:00 – 19:00

Sub-Ned 08:00 – 16:00