Izdavačka djelatnost

Jedinstven spoj teorije i prakse

Izdavačka djelatnost

FINra polaže posebnu pažnju izdavačkoj djelatnosti. Do sada su izdate četiri knjige koje se odnose na studijski program “Finansije i računovodstvo”, a to su:

  • ”Upravljanje novčanim tokovima – strateški i operativni aspekt” autora prof.dr.sc.Ismeta Kalića,
  • ”Obavljanje trgovine u skladu sa zakonom” autora mr.sc. Elmira Ramića i mr.sc. Zlatka Glavinića,
  • „Trgovanje vrijednosnim papirima“ autora dr.sc. Amira Karalića i
  • “Savremeni menadžment”, autora profesora emeritusa Adila Kurtića.

U akademskoj 2021./2022. godini izdate su dvije knjige koje se odnose na studijski program “Računarstvo i informatika”, a to su:

  • „Algoritmi i strukture podataka“ autora doc.dr.sc. Zorana Jasaka i mr.sc. Aldijane Omerović i
  • „Numerička matematika“ autora doc.dr.sc. Zorana Jasaka i mr.sc. Irme Ibrišimović.

U akademskoj 2022/23. izdata je treća knjiga koja je namijenjena studentima studijskog programa “Računarstvo i informatika” pod nazivom “Baze podataka i modeli poslovnih sistema” i ujedno je sedma knjige po redu čiji je izdavač FINra.