Izdavačka djelatnost

Izdavačka djelatnost

KNJIGA “OBAVLJANJE TRGOVINE U SKLADU SA ZAKONOM” AUTORA ELMIRA RAMIĆA I ZLATKA GLAVINIĆA

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli izdavač je knjige „Obavljanje trgovine u skladu sa zakonom” autora Elmira Ramića i Zlatka Glavinića. Promocija ove  knjige održana je 22.12.2021.godine u prostorijama  Visoke škole FINra.

Knjiga „Obavljanje trgovine u skladu sa zakonom”  na jedinstven način obrađuje materiju vezanu za trgovinu utemeljenu na propisima. Napisana je na 152 stranice i sadrži 14 poglavlja. Između ostalog govori o  pružanju trgovačkih usluga, posebnim oblicima i uslovima za obavljanje trgovine, propisima o cijenama i njihovoj primjeni. Autori Elmir Ramić i Zlatko Glavinić dugogodišnji su tržišni inspektori i aktivni učesnici u pripremi većine zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti trgovine, koji su u posljednjih 20. godina donošeni na svim nivoima vlasti. Kako je istaknuto na promociji u ovu knjigu su pretočili svoje veliko profesionalno iskustvo, te objasnili najčešće greške i propuste iz prakse.

Knjiga je posebno značajna zbog činjenice da u Bosni i Hercegovini ne postoji veći broj knjiga i udžbenika, koji se bave ovom problematikom i na ovaj način. Recenzent knjige prof. dr. Ismet Kalić je naglasio da knjiga „Obavljanje trgovine u skladu sa zakonom“ na jednom mjestu čitaocima donosi teorijska znanja, praktične vještine i propise vezane za trgovinu. Po svom sadržaju i načinu na koji je napisana namijenjena je širokom krugu čitalaca, kako u javnom tako i u privatnom sektoru, prvenstveno trgovcima, ali i drugim subjektima koji su povezani sa trgovinom: menadžerima, računovođama, revizorima, knjigovođama.

Ova knjiga namijenjena i građanima, koji u njoj mogu dobiti obilje informacija o  pravima kupaca.

Profesor  Visoke škole FINra  doc. dr. Edin Glogić naglasio je prilikom promocije knjige, da će ovo djelo  značajno obogatiti biblioteku FINra i biti od koristi i studentima i profesorima, posebno zbog činjenice da se na trećoj godini studija izučava predmet „Računovodstvo, trgovina i usluga“.

KNJIGA UPRAVLJANJE NOVČANIM TOKOVIMA, AUTORA PROF. DR. ISMETA KALIĆA

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra izdavač je knjige Upravljanje novčanim tokovima, autora prof.dr. sc. Ismeta Kalića, profesora i direktora Visoke škole FINra.

Recenzenti knjige Upravljanje novčanim tokovima su:  emeritus  prof. dr Mirko Puljić, prof.dr. sc. Dragan Mikerević, prof.dr.sc.  Željko Šain.

Knjiga je objavljena 2017. godine, a promovirana je povodom prve godišnjice rada i postojanja Visoke škole FINra u Tuzli.

O knjizi su govorili ugledni profesori recenzenti knjige: prof.dr. Mirko Puljić, prof.dr. Dragan Mikerević, prof.dr. Željko Šain i moderator prof.dr. Kadrija Hodžić.

“Ova knjiga predstavlja prvo sistematizirano i cijelovito istraživanje o upravljanju novčanim tokovima kod nas. Biće korisna studentima ekonomskih fakulteta i svima onima, koji se u praksi bave upravljanjem novčanim tokovima”, istakao je jedan od recenzenata  emeritus prof.dr. Mirko Puljić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

Osnovna konstrukcija ovog naučnog djela nalazi se u doktorskoj disertaciji  autora, pod nazivom ”Strateški i operativni aspekt upravljanja novčanim tokovima, koja je odbranjena na Ekonomskom fakultetu 2021. godine. Uz doradu disertacije autor je uspio prirediti tekst, koji se sa stanovišta  sadržajnih, istraživačkih i metodoloških karakteristika može klasificirati kao univerzitetski udžbenik, ocijenio je u svojoj recenziji emeritus Puljić.

Knjiga Upravljanje novčanim tokovima predstavlja prvo sistematizirano i cjelovito istraživanje o upravljanju novčanim tokovima kod nas. Njime je autor dao  teoretski i praktičan doprinos razvoju ekonomske nauke. Posebna vrijednost knjige je analiza i kontrola tokova novca i testiranje pokazatelja u 136 privrednih društava u BiH.

Pored toga što je djelo Upravljanje novčanim tokovima korisno za naučno-nastavni proces, ovaj rad je upotrebljiv i za sve one, koji se u praksi bave problemima finansijskog izvještavanja ili pak finansijskim analizama i poslovnim finansijama, istaknuo je jedan od recenzenata knjige prof. dr. Dragan Mikerević, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci.

Ova knjiga je dobar spoj teorijskog i praktičnog istraživanja utemeljenog na reprezentativnoj literaturi i empirijskim istraživanjima.

Ona je pravi istraživački rad i nalazi se između univerzitetske knjige i univerzitetskog udžbenika, navodi u recenziji jedan od recenzenata prof. dr. Željko Šain, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Knjiga Upravljanje novčanim tokovima izdata je u 500 primjeraka.