Izdavačka djelatnost

Jedinstven spoj teorije i prakse

Izdavačka djelatnost

FINra polaže posebnu pažnju izdavačkoj djelatnosti. Do sada su izdate četiri knjige koje se odnose na studijski program “Finansije i računovodstvo”, a to su:

  • ”Upravljanje novčanim tokovima – strateški i operativni aspekt” autora prof.dr.sc.Ismeta Kalića,
  • ”Obavljanje trgovine u skladu sa zakonom” autora mr.sc. Elmira Ramića i mr.sc. Zlatka Glavinića,
  • „Trgovanje vrijednosnim papirima“ autora dr.sc. Amira Karalića i
  • “Savremeni menadžment”, autora profesora emeritusa Adila Kurtića.


U akademskoj 2021./2022. godini izdate su dvije knjige koje se odnose na studijski program “Računarstvo i informatika”, a to su:

  • „Algoritmi i strukture podataka“ autora doc.dr.sc. Zorana Jasaka i mr.sc. Aldijane Omerović i
  • „Numerička matematika“ autora doc.dr.sc. Zorana Jasaka i mr.sc. Irme Ibrišimović.


U akademskoj 2022/23. izdata je treća knjiga koja je namijenjena studentima studijskog programa “Računarstvo i informatika” pod nazivom “Baze podataka i modeli poslovnih sistema” i ujedno je sedma knjige po redu čiji je izdavač FINra.

Promocija 8. knjige u izdavaštvu FINra

Na visokoškolskoj ustanovi FINra održana je promocija knjige „Forenzička revizija i finansijske prevare“
autora dr.sc. Edina Glogića, dr.sc. Semine Škandro i dr.sc. Erdina Hasanbegovića. Promocija knjige je
upriličena u okviru 1. međunarodne naučno-istraživačke konferencija iz forenzičkog računovodstva –
ISRCFA 2023.

Autori su u okviru 10 poglavlja obradili teorijski i praktični aspekt forenzičke revizije i finansijskih
prevara, te sa mnogo znanja i iskustva predstavili aktuelnu finansijsko – računovodstvenu i forenzičku
problematiku. Promotori knjige pohvalili su rad autora i istakli da se radi o knjizi sa izuzetno
značajnom tematikom za razvoj svakog društva, što zadovoljava sve propozicije univerzitetskog
udžbenika i kao takva se preporučuje kao osnovna i/ili dopunska literatura studentima ekonomskih
visokoškolskih ustanova.