Historijat

Historijat

HISTORIJAT FINra

Visokoškolska ustanova Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla osnovana je u julu 2016. godine.  Misija ove visokoškolske ustanove je kreiranja nove dodatne vrijednosti visokoobrazovanih kadrova iz područja finansija, računovodstva, programiranja. Osnivač visokoškolske ustanove FINra je edukativno-konsultantska kuća FINconsult, koja bilježi 17 godina uspješnog rada na edukacijama finansijsko-računovodstvene profesije u Bosni i Hercegovini.

Visokoškolska ustanova FINra registrovana je za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu i posjeduje dozvolu za rad izdatu od strane Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. FINra realizira dva studijska programa “Finansije i računovodstvo” i “Računarstvo i informatika”. FINra je licencirana i akreditovana za dodjeljivanje diploma, akademskih zvanja prvog ciklusa studija u skladu sa tzv. bolonjskim principima visokog obrazovanja. Visokoškolska ustanova FINra upisana je u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.

Aktivnosti  visokoškolske ustanove  FINra  su  utemeljene  na  Zakonu o visokom obrazovanju TK (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: /16, 10/16, 5/17, 15/17, 15/19, 9/20 i 17/21),  i regulisane Statutom visokoškolske ustanove FINra. Upravljanje na FINra  se obavlja u skladu sa zakonom i internim aktima FINra uvažavajući pri tome najbolju upravljačku praksu visokog obrazovanja inauguriranog u Bosni i Hercegovini i državama u okruženju, uključujući i države Evropske unije.

Tokom svog šestogodišnjeg uspješnog rada visokoškolska ustanova FINra kontinuirano radi na osiguranju kvalitete procesa, a u martu 2021. godine FINra prolazi i proces institucionalne akreditacije. Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine imenovala je Komisiju domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju pozitivnu ocjenu i preporuku o akreditaciji visokoškolske ustanove FINra. Ministarstvo za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona je donijelo Rješenje o institucionalnoj akreditaciji visokoškolske ustanove FINra 28.aprila 2021. godine.

Osnovni zadaci FINra su proistekli iz potreba i zahtjeva mladih ljudi, različitih ciljnih skupina da im se pruži prilika za sticanje kvalitetnog i modernog, praktično determinisanog visokog obrazovanja po uzoru na vodeće univerzitete zapadnoevropske i istočnoevropske obrazovne kulture, kao i iz društvene potrebe za većim brojem visokoobrazovnih kadrova, koji bi bili most u evropskim i drugim savremenim integracijama naše zemlje.

FINra od svog osnivanja pa do danas sve svoje materijalne i ljudske resurse stavila je  u funkciju obrazovanja kadrova, koji su traženi na tržištu rada. Svoje stečeno znanje i dugogodišnje iskustvo profesori studentima prenose u najboljim uslovima, moderno opremljenim učionicama, sa instaliranim potrebnim programima za računovodstveno i finansijsko poslovanje, kao i za informacione sisteme, baze podataka, programiranje u različitim okruženjima i koncepte poslovnih procesa, te metode informacione podrške tim procesima.

Studenti na FINra imaju pristup potrebnoj literaturi i knjigama, kao i pristup kolekciji elektronske biblioteke EBSCO, koja broji više od 22 hiljade bibliotečkih jedinica, od deset najvećih svjetskih izdavača ekonomske literature i literature iz IT.

Edukativno – konsutantska kuća FINconsult od samog osnivanja FINra pruža podršku studentima, kroz omogućavanje prisustva seminarima kontinuirane profesionalne edukacije računovođa i revizora, te pristupom elektronskim izdanjima međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa Poslovni konsultant, u kojem se objavljuju naučni i stručni radovi iz oblasti finansija, računovodstva, revizije, menadžmenta, poreza i međunardnih standarda, te primjene relevantnih propisa.

Tokom šestogodišnjeg postojanja FINra je, za svoje studente, organizovala obavljanje prakse u preduzećima sa kojima je potpisala preko 150 sporazuma, što upotpunjuje obrazovanje FINra studenata, kroz jedinstven spoj teorije i prakse.

Prva generacija studenata na FINra upisana je u akademskoj 2016/2017. godini. Do danas na FINra je upisano šest generacija studenata, na akademskom studijskom programu Finansije i računovodstvo, sa tri usmjerenja:

a) Računovodstvo, porezi i revizija;

b) Finansije, bankarstvo i osiguranje;

c) Informacione tehnologije u finansijama i računovodstvu.

Drugi studijski program Računarstvo i informatika, sa usmjerenjem Programsko inženjerstvo, je uveden akademske 2020/2021. godine, sa do sada upisane dvije generacije.

Na FINra u akademskoj 2021/2022. je upisano viže od 220 studenta na dva studijska programa.

Vizija visokoškolske ustanove FINra

FINra je moderna, visokoškolska ustanova, sa više atraktivnih studijskih programa, integrisana u akademsku zajednicu, partner sa privredom, društvenom zajednicom i prestižnim domaćim i međunarodnim obrazovnim i naučno-istraživačkim institucijama, koja obrazuje kompetentne i  priznate stručnjake iz različitih naučnih oblasti ekonomije i IT.

Misija visokoškolske ustanove FINra

Misija FINra je da osigura savremeno i inovativno obrazovanje koje spaja teoriju i praksu, kako bi svojim studentima, kroz nekoliko studijskih programa, prenijeli znanja i vještine koje ih čine konkurentnim i poželjnim na tržištu rada i omogućavaju brzo zapošljavanje, odnosno samozapošljavanje. Maksimalno se fokusiramo na kvalitet koji čini osnovu za našu prepoznatljivost i kontinuirani uspjeh, odnosno održivost, rast i razvoj u prostoru visokog obrazovanja i prostoru naučno istraživačkog rada. Kvalitet studijskih programa razvijamo i trajno poboljšavamo u korist studenata i drugih korisnika. Pri tome slijedimo strategiju direfenciranja učeći od najboljih i brže od konkurencije, i na tako stečenim znanjima gradimo efikasne programe djelovanja, mijenjamo se u skladu sa redefinisanom vizijom i razvijamo i održavamo adekvatne odnose sa svojim studentima i drugim zainteresovanim  stranama – stejkholderima.

OSNOVNI PODACI O REGISTRACIJI

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra sa sjedištem u Tuzli, na adresi Mitra Trifunovića Uče 9, upisana je pri Općinskom sudu u Tuzli, MBS: 32-05-0007-16.

Jedinstveni identifikacijski broj je sljedeći: 4210245380002.

Rješenje o AKREDITACIJI Visokoškolske ustanove FINra Tuzla, izdato od Ministarstva obrazovanja i nauke TK, broj 10/1-34-018738-4/20 od 28.04.2021. godine. Možete pogledati OVDJE

LICENCA ZA IZVOĐENJE STUDIJSKOG PROGRAMA ”FINANSIJE I RAČUNOVODOSTVO”, izdata od Ministarstva za obrazovanje i nauke TK, broj 10/1-34-36300-2-1/20 od 01.07.2021. godine možete pogledati OVDJE

LICENCA ZA IZVOĐENJE STUDIJSKOG PROGRAMA ”RAČUNARSTVO I INFORMATIKA”, izdata od Ministarstva za obrazovanje i nauke TK, broj 10/1-30-11027-4-1/20 od 08.07.2020. godine možete pogledati OVDJE

RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IZVOĐENJE STUDIJSKOG PROGRAMA ”RAČUNARSTVO I INFORMATIKA”, izdato od Ministarstva obrazovanja i nauke TK, broj 10/1-30-11027-4/20 od 08.07.2020. godine možete pogledati OVDJE

Rješenje o početnoj akreditaciji Visokoškolske ustanove FINra Tuzla, izdato je od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, broj: 10/1-38-11411-1/17 od 04.05.2017. godine.

Dozvola za izvođenje studijskog programa Finansije i računovodstvo, izdata  je  od Ministarstva  za  obrazovanje,  nauku  i  kulturu  i  sport  TK,  broj:  10/01-05-016611-2-1/16 od 06.09.2016. godine.

Dozvola za rad Visokoškolske ustanove FINra, izdata je od Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport TK, broj: 10/01-05-016611-2/16 od 06.09.2016. godine.

Rješenje o ispunjenosti uslova za osnivanje i početak rada Visokoškolske ustanove FINra, izdato je od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, broj: UP1-10/1-38-010399-3/16 od 27.06.2016. godine.

mainmpo