KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
1. Aprila 2020. Komentari isključeni za KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Nekategorisano FINra

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeća radna mjesta:

 1. Stručni saradnik za informacione tehnologije – 1 izvršilac
 2. Marketing menadžer – 1 izvršilac

Mjesto zaposlenja: Tuzla

Pored opštih uslova, potrebno je da kandidat ispunjava sljedeće posebne uslove:

Za poziciju 1:

 • VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno završen prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova elektrotehničkog ili informatičkog smjera;
 • Prosječna ocjena u toku studija ne manja od 8,0;
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od 1 (jednu) godinu;
 • Poznavanje stranog jezika;

Opis poslova: Implementiranje E-nastave i DL koncepta nastave na Visokoj školi, moderniziranje IT opreme i održavanje mreže, redizajniranje i ažuriranje web stranice Visoke škole, primjena i praćenje propisa iz oblasti IT sektora, pružanje podrške u rješavanju klijentskih, serverskih, mrežnih, softverskih i drugih IT problema, učestvovanje u planiranju i razvoju aplikativnog softvera i baze podataka, učestvovanje u projektovanju softverske zaštite tajnosti i integriteta podataka i drugi poslovi i zadaci iz oblasti IT.

Za poziciju 2:

 • VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno završen prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova – društvenog smjera, poželjno Ekonomski fakultet smjer marketing;
 • Prosječna ocjena u toku studija ne manja od 8,0;
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od 1 (jednu) godinu;
 • Poznavanje stranog jezika;
 • Poznavanje rada na računaru.

Opis poslova: Definiranje marketinških ciljeva i programa, sprovođenje marketinških programa i planova, komunikacija sa marketinškim agencijama, medijima,  kreiranje sadržaja i promocije na društvenim mrežama, sprovođenje efektivne kontrole marketinških rezultata, praćenje i poznavanje aktuelnih trendova na području društvenih mreža i internet marketinga, predlaganje mjera unapređenja marketinga i zadaci iz oblasti marketinga.

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti:

 1. Biografiju sa adresom i kontakt telefonom;
 2. Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija;
 3. Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija;
 4. Uvjerenje o prebivalištu – CIPS, original ili ovjerena kopija;
 5. Diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi i Uvjerenje o položenim ispitima/Dodatak diplomi (original ili ovjerena kopija);
 6. Dokaz o radnom iskustvu – Potvrda/Uvjerenje poslodavca (original ili ovjerena kopija).

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, bit će obavljen intervju, a o datumu i vremenu održavanja intervjua biti će obavješteni pismenim ili telefonskim putem.

Zbog vanredne situacije izazvane pandemijom korona virusa, traženu dokumentaciju, skeniranu ili fotografisanu, kandidati mogu dostaviti elektronskim putem na mail adresu: [email protected]

Više informacija na broj telefona: 035/310-390 i 062/021-105 ili na mail: [email protected]

Oglas ostaje otvoren do 20.04.2020. godine.

About The Author

mainmpo