ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA NA FINRA

ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA NA FINRA
23. Novembra 2022. Komentari isključeni za ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA NA FINRA Aktuelnosti,Novosti FINra

Dana 23. novembra 2022. godine, na Visokoškolskoj ustanovi FINra Tuzla, završne radove su odbranili kandidati Alma Mujagić, Asmir Buljubašić, Selvedin Dubravac, Mirela Mehanović i Melika Memić.

Kandidatkinja Alma Mujagić  iz Lukavca, odbranila je rad na temu ”Uticaj informacionih tehnologija na moderne računovodstvene sisteme“. U teorijskom dijelu rada su obrađene informacione tehnologije i benefiti primjene u računovodstvu. U aplikativnom dijelu rada su prikazana obilježja informacione tehnologije u poslovanju preduzeća BROSS TRADE d.o.o.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidatkinju, bila je u sljedećem sastavu:

1. Dr. sc. Ismet Kalić, vanredni profesor – predsjednik

2. Dr. sc. Zijad Lugavić, docent – mentor

3. Dr. sc. Edin Glogić, docent – član


Kandidat Asmir Buljubašić iz Srebrenika, odbranio je rad na temu „Savremene metode i tehnike za ocjenu isplativosti“. U svom teorijskom dijelu rada definisao je bitne odrednice procesa budžetiranja kapitala sa osvrtom na faze procesa budžetiranja kapitala kao i tipove investicijskih projekata. Obrađen je i rizik investicionih projekata kao i njegove komponente. U aplikativnom dijelu prikazana je ocjena isplativosti ulaganja u solarnu elektranu preduzeća Džeko-Comerc d.o.o.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidata, bila je u sljedećem sastavu:
1. Dr. sc. Edin Glogić, docent – predsjednik
2. Dr. sc. Ismet Kalić, vanredni profesor – mentor
3. Dr.sc. Zijad Lugavić, docent – član

Kandidat Selvedin Dubravac iz Tešnja, odbranio je rad na temu „Računovodstveno evidentiranje i izvještavanje o najmovima prema MSFI 16“. U svom teorijskom dijelu rada definisao je pojam i vrste najmova, te obradio računovodstveno evidentiranje najmova. U aplikativnom dijelu obrađeno je računovodstvo najmova kod najmoprimca kao i računovodstvo najmova kod najmodavca.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidata, bila je u sljedećem sastavu:

1. Dr. sc. Ismet Kalić, vanredni profesor – predsjednik

2. Dr. sc. Edin Glogić, docent – mentor

3. Dr. sc. Zijad Lugavić, docent – član

Kandidatkinja Mirela Mehanović  iz Tuzle, odbranila je rad na temu „Indirektni porezi u BiH“. U teorijskom dijelu rada obrađena su obilježja i karakteristike poreskog sistema Bosne i Hercegovine. Također, obrađen je pojam poreza na dodatu vrijednost sa osvrtom na predmet oporezivanja, poreskog obveznika, mjesto oporezivanja kao i poresku osnovicu i poresku stopu. Obrađen je i obračun PDV-a u trgovinama kroz prodaju robe na veliko. U aplikativnom dijelu rada je prikazan primjer obračuna PDV-a.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidatkinju, bila je u sljedećem sastavu:

1. Dr. sc. Ismet Kalić, vanredni profesor – predsjednik

2. Dr. sc. Zijad Lugavić – mentor

3. Dr. sc. Edin Glogić, docent – član

Kandidatkinja Melika Memić  iz Tuzle, odbranila je rad na temu „Savremene metode i tehnike upravljanja potraživanja od kupaca“. U teorijskom dijelu rada obrađen je pojam, vrste i uloga naplate potraživanja od kupaca. Obrađeno je upravljanje naplatom potraživanja sa fokusom na faktore  kreditne politike.  U aplikativnom dijelu rada prikazani su rezultati studije slučaja naplate potraživanja kod posmatranog preduzeća X.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidatkinju, bila je u sljedećem sastavu:

1. Dr. sc. Edin Glogić, docent – predsjednik

2. Dr. sc. Ismet Kalić, vanredni profesor – mentor

3. Dr. sc. Zijad Lugavić, docent – član

Direktor Visokoškolske ustanove FINra, prof. dr.sc. Ismet Kalić, istakao je da su završni radovi urađeni na akademskom nivou, teme su vrlo aktuelne, pohvalio je studente koji su branili svoje završne radove, naveo da se radi o vrijednim i odgovornim studentima, koji su prepoznali FINra kao obrazovnu ustanovu koja će nadopuniti njihova znanja i vještine i unaprijediti njihovu karijeru.

Na kraju im je zaželio sreću i uspjeh u daljnjem radu i karijeri i naglasio da su im vrata na FINra uvijek otvorena za buduće vidove saradnje i zajedničke projekte.

Studenti koji su danas diplomirali su imali riječi hvale za Visokoškolsku ustanovu FINra. Izrazili su svoje zadovoljstvo i istakli da im je bila privilegija studirati na prestižnoj visokoškolskoj ustanovi kakva je FINra.

About The Author

mainmpo