ODBRANE ZAVRŠNIH RADOVA NA FINra

ODBRANE ZAVRŠNIH RADOVA NA FINra
12. Aprila 2021. Komentari isključeni za ODBRANE ZAVRŠNIH RADOVA NA FINra Aktuelnosti,Novosti FINra

Dana 11.04.2021. godine na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli nastavljeno je sa održavanjem odbrana završnih radova prve, zlatne generacije ove visokoškolske ustanove.

Studenti, koji su branili svoje završne radove imali su samo riječi hvale za Visoku školu FINra. Izrazili su svoje zadovoljstvo i istakli da im je bila privilegija studirati na prestižnoj visokoškolskoj ustanovi kakva je FINra. Naglasili su i da su njihova iskustva u finansijsko-računovodstvenoj profesiji, koja su imali prije studiranja na FINra sada zaokružena i unapređena  novim znanjima i vještinama.

Visoka škola FINra ispunjava cilj, da obrazuje kadar u skladu sa zahtjevima tržišta rada objedinjujući teoriju i praksu istovremeno.

Studenti koji su uspješno, sa najvećom ocjenom odbranili svoje završne radove su:

Senida Čeperković, rođena 27.10.1988. godine u Tuzli.

Tema: „Korporativno upravljanje i njegova uloga u sprečavanju i otkrivanju prevara u finansijskim izvještajima“.

Odbrana je održana 11.04.2021. godine u prostorijama Visoke škole FINra, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr. sc. Željko Rička, profesor Visoke škole, predsjednik,
 2. dr. sc. Nataša Simeunović, profesor Visoke škole, član – mentor,
 3. dr. sc. Edin Glogić, profesor Visoke škole – član.

Azra Sijerčić Atiković, rođena 01.08.1978.godine u Tuzli.

Tema: „Računovodstveno obuhvatanje prihoda i rashoda u osiguravajućim društvima u FBiH“.

Odbrana je održana 11.04.2021. godine u prostorijama Visoke škole FINra, pred Komisijom u sastavu:

 1. Prof. dr. sc. Željko Rička, profesor Visoke škole, predsjednik,
 2. Doc. dr. sc. Nataša Simeunović, profesor Visoke škole, član – mentor,
 3. Doc. dr. sc. Edin Glogić, profesor Visoke škole – član.

Sabina Hećimović, rođena 05.02.1988. godine u Gradačcu.

Tema: „Uloga etike i etičkog kodeksa za profesionalne računovođe i revizore u sprečavanju zloupotrebe u finansijskim izještajima“.

Odbrana je održana 11.04.2021. godine u prostorijama Visoke škole FINra, pred Komisijom u sastavu:

 1. Prof. dr. sc. Željko Rička, profesor Visoke škole, predsjednik,
 2. Doc. dr. sc. Nataša Simeunović, profesor Visoke škole, član – mentor,
 3. Doc. dr. sc. Edin Glogić, profesor Visoke škole – član.

Emira Hećimović, rođena 22.03.1989. godine u Gradačcu.

Tema: „Uloga forenzičke revizije u funkciji smanjivanja računovodstvenih prevara“. Odbrana je održana 11.04.2021. godine u prostorijama Visoke škole FINra, pred Komisijom u sastavu:

 1. Prof. dr. sc. Željko Rička, profesor Visoke škole, predsjednik,
 2. Doc. dr. sc. Nataša Simeunović, profesor Visoke škole, član – mentor,
 3. Doc. dr. sc. Edin Glogić, profesor Visoke škole – član.
About The Author

mainmpo