Nermina Kalić, bacc. finansija i računovodstva, asistent na naučnoj oblasti Finansije i
računovodstvo na visokoškolskoj ustanovi FINRA Tuzla, uspješno je odbranila
magistarski rad pod nazivom “Upravljanje rizicima od promjene cijena poljoprivrednih
proizvoda uz korištenje izvedenih vrijednosnih papira”, na Ekonomskom fakultetu
Univerziteta u Sarajevu, pred Komisijom u sastavu:

-Dr.sc.Džafer Alibegović, vanredni profesor-Predsjednik 
-Dr.sc. Adnan Rovčanin, redovni profesor-Mentor
-Dr.sc. Adem Abdić, docent-Član

Uspješnom odbranom magistarskog rada stekla je zvanje Magistar menadžmenta,
smjer Napredni finansijski menadžment. Ovaj master studij Ekonomski fakultet
Univerziteta u Sarajevu realizuje se u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u
Zagrebu.

Visokoškolska ustanova FINRA ima za cilj da njen nastavni kadar se nastavi dalje
obrazovati i sticati akademska zvanja i titule, kako bi i na taj način doprinijeli
unapređenju kvaliteta nastave i nastavnog procesa, te efikasnijem prenosu novih znanja
i vještina na studente FINRA. Ovo je posebno važno i zbog toga što je visokoškolska
ustanova FINra u fazi transformacije u Univerzitet FINRA.