ZAVRŠENA POSLJEDNJA RADIONICA U OKVIRU ZIMSKE AKADEMIJE FINRA 2024.

Petodnevne radionice Zimske akademije FINRA 2024. okončane su današnjom radionicom na temu „Turizam, ugostiteljstvo i gastronomija“, u okviru koje su učesnici imali priliku učiti o značaju održivog razvoja turističkih resursa, kako na lokalnom nivou, tako i na nivou Bosne i Hercegovine.

ZAVRŠENA RADIONICA NA TEMU SAVREMENI MENADŽMENT I DIGITALNO POSLOVANJE

Danas je održana treća po redu radionica u okviru Zimske akademije FINRA 2024., na temu Savremeni menadžment i digitalno poslovanje. Učenicima je predstavljen značaj digitalnog poslovanja u savremenom okruženju, te razvoj savremenih menadžerskih, digitalnih i poduzetničkih vještina.

NA FINRA ODRŽANA RADIONICA IZ PROGRAMIRANJA

U okviru Zimske akademije Univerziteta FINRA Tuzla, danas je realizovana interaktivna radionica iz front-end i back-end programiranja. Kroz različite aktivnosti učenici su stekli osnovna znanja o informacionim tehnologijama i programiranju.

ZAVRŠENI DRUGI PARCIJALNI ISPITI NA FINRA

S obzirom da se bliži kraj nastave u zimskom semestru, studenti FINRA vrijedno ispunjavaju svoje predispitne obaveze. U protekloj sedmici završeni su drugi parcijalni ispiti, kao i prezentacije seminarskih radova i projekata.

NOVA ULAGANJA U IT OPREMU I BIBLIOTEČKE RESURSE UNIVERZITETA FINRA TUZLA

U akademskoj 2023/2024. godini Univerzitet FINRA Tuzla je  uložio više od 50 hiljada KM u IT opremu i biblioteku FINRA. Svaka učionica na FINRA raspolaže sa ‘’pametnom’’ tablom i audio video solution opremom (miksete, kamere, bubice, mikrofoni). FINRA je opremila Salu za obuku sa 20 savremenih računara na kojima su instalirani finansijsko-računovodstveni programi i IT kabinet sa 20 računara na kojima su instalirani alati za programiranje, kao i ostali aplikativni programi koji se koriste u nastavi (SPSS statistički program, QM programi za odlučivanje).