Diplomirani studenti visokoškolske ustanove FINra Tuzla, II generacije 2017.-2021.,
Nermina Kalić i Tarik Ćatić uspješno su odbranili magistarske radove na Ekonomskom
fakultetu Univerziteta u Sarajevu, pred Komisijom u sastavu:

-Dr.sc.Džafer Alibegović, vanredni profesor-Predsjednik 
-Dr.sc. Adnan Rovčanin, redovni profesor-Mentor
-Dr.sc. Adem Abdić, docent-Član

Nermina Kalić odbranila je master rad na temu “Upravljanje rizicima od promjene cijena
poljoprivrednih proizvoda uz korištenje izvedenih vrijednosnih papira”, dok je Tarik Ćatić
odbranio magistarski rad na temu “Stanje i perspektive direktnih stranih investicija
zemalja u tranziciji”. 
Uspješnom odbranom master rada stekli su zvanje Magistar menadžmenta, smjer
Napredni finansijski menadžment. Ovaj master studij Ekonomski fakultet Univerziteta u
Sarajevu realizuje u suradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Zagrebu.

Do sada je 15 od 159 diplomiranih studenata FINra upisalo master studije na
univerzitetima širom Bosne i Hercegovine i regiona, dok je njih 7 uspješno odbranilo
master radove. Na ovaj način se potvrđuje kvalitet u radu visokoškolske ustanove
FINRA, u kojem savremeni nastavni plan i program ima posebno mjesto, te stručno
kompetentan nastavni kadar koji je predan i posvećen u prenosu znanja i vještina na
studente FINra. Važno je istaći i to da svih 159 do sada diplomiranih studenata na
FINRA su zaposleni, dok je nekoliko njih pokrenulo svoj vlastiti biznis.