Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2023/24. na Veleučilištu “Lavoslav Ružička” u Vukovaru, Hrvatska (studenti)

Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru (VEVU) u Hrvatskoj objavilo je konkurs za dodjelu jedne (1) stipendije studentima visokoškolske ustanove FINRA za ljetni semestar akademske 2023/24. godine u trajanju od 3,5 mjeseci (u skladu sa projektom Erasmus+ 2023 – KA171)

Prijaviti se mogu studenti sa studijskog programa Finansije i računovodstvo.

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 180 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR za period od 3,5 mjeseci, koliko traje semestar. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snositi sam. Putni troškovi se izračunavaju uz pomoć „Distance Calculator“ dostupnog na sljedećem linku: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en).

VAŽNA NAPOMENA: Stipendija se isplaćuje nakon što student/ica stigne na partnerski univerzitet, prijavi se njihovom Uredu za međunarodnu saradnju, otvori svoj devizni žiro-račun, zvanično započne semestar te predoči Ugovor o učenju (Learning Agreement) potpisan od strane oba univerziteta.

Dosadašnja iskustva studenata su pokazala da prva uplata bude između prve i treće sedmice semestra. Stipendija se najčešće isplaćuje u dvije (2) rate. Prva rata se isplaćuje u iznosu od 80% od ukupnog iznosa stipendija, a 20% se isplaćuje u posljednjoj sedmici.

Više informacija o studiranju na VEVU pronađite na sljedećim linkovima:

Kontakt osoba na VEVU je Karolina Novinc, Erasmus koordinatorica, Email: karolina.novinc@vevu.hr; Tel: +38532492265

ROK ZA PRIJAVU JE 25.12.2023. GODINE

Krajnji rok za nominaciju je 12.01.2024. godine.

Potrebna dokumentacija za studente:

  1. Prijavni obrazac
  2. Fotografija (formata 35×45 mm) (studenti nose sa sobom na mobilnost)
  3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
  4. CV na engleskom jeziku
  5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
  7. Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik

Prijave dostaviti putem e-mail:  erasmus.finra@gmail.com sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ VUKOVAR. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: CV_First Name, Last Name). Learning Agreements se dostavljaju lično na FINRA (ukupno četiri kopije).

 VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj saradnji i Kriterijma za mobilnost studenata.

Prijavni obrazac

Tablica kriterija


Kontakt informacije:

Koordinator za međunarodnu saradnju;

E-mail: aldijana.finra@gmail.com Tel: +387 35 310 390