Dana 13.2.2024. godine u prostorijama Univerziteta FINRA Tuzla potpisan je Sporazum o poslovnoj saradnji između Univerziteta FINRA Tuzla i RTV TK d.o.o.  Tuzla. Sporazum je ispred  RTV TK  potpisala direktorica Mr.sc. Admira Bakić, a ispred Univerziteta FINRA Tuzla profesor dr.sc. Ismet Kalić v.d. rektora.

Sporazumom je uspostavljen okvir za međusobnu saradnju i realizaciju zajedničkih projekata i aktivnosti. Organiziranje međunarodnih konferencija, seminara, zajedničko učešće u međunarodnim i domaćim projektima, razvoj visokog obrazovanja, unapređenje povezivanja visokoškolskih ustanonova i realnog sektora, promocija dobre prakse visokog obrazovanja, razvoj kadrova za kojima postoji konstantna potražnja na tržištu rada u Bosni i Hercegovini i regionu. Studenti FINRA studijskog usmjerenja Web dizajn i multimedia će obavljati praksu na RTV TK, kao i studenti drugih studijskih programa za kojima RTV TK pokaže interes i potrebu.

FINra posebno pažnju posvećuje usvajanju praktičnih znanja i vještina kroz nastavni proces, te je do sada potpisala više od 300 sporazuma sa uspješnim kompanijama, institucijama, organizacijama i ustanovama na TK, u BiH i regionu. Sve sa ciljem da svojim studentima obezbijedi adekvatnu praktičnu nastavu, te da bi nakon završetka studija se i zaposlili upravo kod tih preduzeća kod kojih obavljaju praksu. Današnje potpisivanje Sporazuma o poslovnom povezivanju i saradnji sa RTV TK je još jedan korak prema ostvarivanju ovih ciljeva, te jačanju  saradnje između akademske zajednice i poslovnog sektora.