Kao društveno osvještena ustanova, ponosni smo na činjenicu da već godinama stipendiramo svoje studente, da osluškujemo njihove potrebe, ali i da iz godine u godinu povećavamo budžet stipendija, a samim tim i povećavamo broj stipendista. Akademske 2023/2024. godine, budžet Univerziteta FINRA planiran za stipendije veći je od 100.000 KM.

Cilj dodjele stipendija je da se studentima sa slabijim imovinskim stanjem pruži finansijska podrška i olakša studiranje, da se studenti nagrade za postignute rezultate, te da se na konkretan način pomognu i motivišu da se više trude, dokazuju i svojim primjerom cijelom društvu pokažu da se rad i učenje cijene i nagrađuju. Za posebno nadarene studente, učenike generacije i studente sa izraženo slabim materijalnim stanjem FINRA omogućava besplatno studiranje.

Sretni smo da su naši FINRA stipendisti i studenti studijskog programa Finansije i računovodstvo. Ovaj program ima za cilj pružiti studentima teorijsko i praktično znanje o finansijskim procesima, upravljanju novcem, računovodstvu i ekonomskim analizama kako bi se pripremili za karijere u oblasti finansija i računovodstva. Naš osnovni cilj je da naši studenti nakon sticanja diplome (a vrlo često i u toku studiranja) dobiju priliku da rade svoj posao. Do sada smo taj cilj uspjeli da ispunimo. Na FINRA je do sada diplomiralo 175 studenata i svi su zapolseni, ili su pokrenuli svoj privatni biznis.