FINra USPOSTAVILA MEĐUNARODNU SARADNJU SA VELEUČILIŠTEM NIKOLA TESLA IZ GOSPIĆA


Direktor visokoškolske ustanove FINra Tuzla, prof.dr.sc.Ismet Kalić i dr.sc. Vlatka Ružić, dekanica Veleučilišta Nikola Tesla iz Gospića, Hrvatska, potpisali su sporazum o poslovnoj saradnji. 

Elementi međusobne saradnje ogledaju se u sljedećem: realizacija Erasmus + projekata mobilnosti studenata i nastavnog osoblja, organizacija seminara, savjetovanja i radionica, poticanje i koordinacija istraživanja i razvoj tehničko – tehnoloških dostignuća, organizacija stručnih, kulturnih, sportskih i drugih društvenih aktivnosti u cilju povezivanja studentskih organizacija, uzajamne promocije, razmjena informacija i izdavanje publikacija. 

FINra će nastaviti širiti mrežu međunarodne saradnje sa prestižnim univerzitetima i fakultetima u regionu, s ciljem unapređenja kvalitete nastavnog procesa i povećanja broja studenata i nastavnog osoblja u međunarodnim projektima.