U sklopu kontinuirane saradnje sa fakultetima i univerzitetima iz Bosne i Hercegovine i regiona, danas je Univerzitet FINRA Tuzla upriličio predavanje gostujućeg profesora dr.sc Adnana Rovčanina, redovnog profesora na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. 

Predavanje je održano studentima prve, druge, treće i četvrte godine, svih pet studijskih programa, što je jedan od dokaza multidisciplinarnosti i jedinstvenosti nastavnog procesa na Univerzitetu FINRA Tuzla. Studenti su imali priliku proširiti i osavremeniti svoja znanja iz oblasti finansija i finansijskog menadžmenta, i to iz sljedećih predmeta: Osnove poslovnih finansija, Uvod u finansijski menadžment, Primjena finansijskog menadžmenta, Javne finansije i javne nabavke i Investicijski menadžment.

Teme predavanja bile su:

  1. Temeljni koncepti upravljanja finansijama – Vremenska vrijednost novca 
  2. Izvori finansiranja – Vlastiti, tuđi i specifični izvori finansiranja. 
  3. Vrednovanje vrijednosnih papira – dionice i obveznice
  4. Izvedeni vrijednosni papiri 

Izučavajući  predmet Osnove poslovnih finansija studenti stiču znanja iz oblasti upravljanja finansijama u preduzeću i poslovima finansijske funkcije, vještinama izrade biznis plana čiji je esencijalni dio finansijski plan.


Cilj izučavanja predmeta Uvod u finansijski menadžment je sticanje znanja i vještina u donošenju odluka o finansiranju, investiranju i upravljanju sredstvima, te ovladavanje metodama i tehnikama za ocjenu isplativosti ulaganja Silabus predmeta Primjena finansijskog menadžmenta  u potpunosti je usklađen sa silabusom istoimenog predmeta predviđenog Nastavnim planom i programom za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u Bosni i Hercegovini, i to za zvanje certificirani računovođa. Cilj izučavanja ovog predmeta je podizanje nivoa znanja i razumijevanja metoda finansijskog menadžmenta u analizi prednosti različitih izvora finansiranja i mogućnosti kapitalnih ulaganja.


S obzirom da je predavanje profesora Rovčanina izazvalo veliku pažnju i interesovanje studenata koji su prisustvovali u velikom broju, tokom cijelog trajanja predavanja studenti su imali priliku postavljati pitanja na koje su dobili odgovore od redovnog profesora Rovčanina iz oblasti finansija.Za studente koji su bili spriječeni da prate predavanja na fakultetu, materijal je snimljen i postavljen na platformu E-nastava FINRA, uz mogućnost pregledanja 24/7, tokom cijele akademske godine.