Za vanredne i DL-Distance Learning studente upis na FINRA traje do 30.10.2023. godine. FINRA je akreditovana visokoškolska ustanova, čije su diplome priznate u BiH i zemljama EU. Od akademske 2023/2024. godine na FINRA se realizuje pet studijskih programa: ”Finansije i računovodstvo”, ”Računarstvo i informatika”, ”Turizam, ugostiteljstvo i gastronomija”, ”Savremeni menadžment i digitalno poslovanje” i ”Ekološka poljoprivreda”.

Za vanredne i DL studente organiziran je koncept nastave u vanradno vrijeme i subotom, odnosno praćenje nastave online. Online nastava se može pratiti uživo, u terminu predavanja i vježbi koji su van radnog vremena, ili putem platforme eNastava na kojoj su snimljena predavanja i vježbe. FINRA je za sada jedina visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini na kojoj se snimaju sva predavanja i vježbe i istog dana postavljaju na eNastavu FINRA. Cijeneći Vaše radne obaveze i manjak vremena za dolazak na nastavu, kreirali smo koncept nastave koji Vam omogućava praćenje nastave i dostupnost predavanja i vježbi 24/7 do kraja akademske godine putem MOODLE platforme i eNastava FINRA.

ROK ZA UPIS JE 30.10.2023.
NE PROPUSTITE PRILIKU. UPIŠITE SE NA FINRA.