KONKURS

za prijem radnika

Na osnovu člana 118. Statuta visokoškolska ustanova Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciju:

Šef Studentske službe

Mjesto zaposlenja: Tuzla
Pored opštih uslova, potrebno je da kandidat ispunjava sljedeće posebne uslove:
-VSS/VII stepen stručne spreme odnosno završen prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova – društvenog smjera
-Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja diplome VSS-a,
-Poznavanje stranog jezika (engleski)
-Poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
-Biografija sa adresom i kontakt telefonom (potpisana),
-Pismo namjere/motivaciono pismo,
-Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija,
-Uvjerenje o prebivalištu – CIPS, original ili ovjerena kopija,
-Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija,
-Diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi i Uvjerenje o položenim ispitima/Dodatak diplomi (original ili ovjerena kopija – VII stepen, stručne spreme odnosno završen prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova – društvenog smjera).

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa bit će obavljen intervju, a o datumu i vremenu održavanja intervjua biti će obaviješteni pismenim ili telefonskim putem.

Svu traženu dokumentaciju treba dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla
Mitra Trifunovića Uče 9
75000 Tuzla
Sa naznakom ,,Prijava na javni konkurs za radno mjesto – Šef Studentske službe .”

Konkurs ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja na službenoj stranici www.finra.edu.ba i u dnevnom listu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.