U Živinicama se već tradicionalno u septembru održava manifestacija „Internacionalna
kuhinja“. Događaj je to koji okupi zvaničnike, privrednike, ali i građane cijelog Tuzlanskog
kantona, pa i šire. Ova manifestacija predstavlja sjajnu priliku za našu zajednicu da istraži i
proslavi raznovrsne kulinarske tradicije iz cijelog svijeta, s posebnim fokusom na
tradicionalnu kuhinju Bosne i Hercegovine.
Univerzitet Finra se prvi put pojavio na ovoj manifestaciji s ciljem promocije novog studijskog
programa: Turizam, ugostiteljstvo i gastronomija.
Događaji poput ovog, jasan su pokazatelj razvoja kako turizma, tako i gastronomije i
kulinarstva na našim prostorima, što samim tim povećava potrebe na tržištu rada za
kadrovima, odnosno profilima koji će stručno promovirati turizam, gastronomiju Bosne i
Hercegovine, ali i Europske unije.
Svi posjetioci manifestacije imali su priliku upoznati se sa novim studijskim programima koji
se od ove akademske godine izučavaju na Univerzitetu Finra Tuzla. Pored već pomenutog
studijskog programa “Turizam, ugostiteljstvo i gastronomija”, tu su i:
“Ekološka poljoprivreda”
“Računarstvo i informatika”
“Savremeni menadžment i digitalno poslovanje”