Poziv studentima i profesorima za učešće na IX. međunarodnoj naučnoj studentskoj konferenciji SKEI 2024 Konferencija SKEI 2024, pod nazivom “Održivi razvoj i vještačka inteligencija”, održati će se 18.04.2024. godine na Univerza Novo mesto, Slovenija. 

Tematske oblasti konferencije: 

 • Ekonomija i globalizacija 
 • Marketing 
 • Poduzetništvo 
 • Financije i računovodstvo 
 • Poslovna informatika i računarstvo 
 • Poslovno pravo 
 • Menadžment ljudskih resursa 
 • Menadžment u obrazovanju 
 • Menadžment zdravstvene njege 
 • Menadžment sporta i turizma 
 • Informacione tehnologije i umjetna inteligencija 
 • Zelena tranzicija i digitalna budućnost
 • Upravljane okolišom i održivi razvoj 

Jezik konferencije: jezici bivše Jugoslavije, njemački, engleski. 

Registracija i dostava abstrakta do 20.02.2024. putem link-a https://fei.uni-nm.si/skei_2024/

Obavijest o prihvatanju abstrakta 29.02.2024. 

Dostava rada do 25.03. 2024. na mail : konferenca@uni-nm.si

Dostava finalne verzije rada nakon recenzije do 10.04.2024. 

Publiciranje: Zbornik konferencije ili SKEI međunarodni interdisciplinarni časopis https://hrcak.srce.hr/skei (odabrani radovi)