Na visokoškolskoj ustanovi FINra održana je promocija knjige „Forenzička revizija i finansijske prevare“
autora dr.sc. Edina Glogića, dr.sc. Semine Škandro i dr.sc. Erdina Hasanbegovića. Promocija knjige je
upriličena u okviru 1. međunarodne naučno-istraživačke konferencija iz forenzičkog računovodstva –
ISRCFA 2023.


Autori su u okviru 10 poglavlja obradili teorijski i praktični aspekt forenzičke revizije i finansijskih
prevara, te sa mnogo znanja i iskustva predstavili aktuelnu finansijsko – računovodstvenu i forenzičku
problematiku. Promotori knjige pohvalili su rad autora i istakli da se radi o knjizi sa izuzetno
značajnom tematikom za razvoj svakog društva, što zadovoljava sve propozicije univerzitetskog
udžbenika i kao takva se preporučuje kao osnovna i/ili dopunska literatura studentima ekonomskih
visokoškolskih ustanova.


Knjiga „Forenzička revizija i finansijske prevare“ predstavlja osmu knjigu čiji je izdavač visokoškolska
ustanova FINra Tuzla. Ova knjiga će znatno unaprijediti prenos i usvajanje znanja i vještina studenata koji
izučavaju predmet Forenzičko računovodstvo i računovodstvene prevare na studijskom programu
„Finansije i računovodstvo“.


Visokoškolska ustanova FINra će nastaviti da posebnu pažnju polaže izdavačkoj djelatnosti čime
kontinuirano radi na unapređenju kvalitete nastavnih procesa.