Nova akademska godina je počela. Naši studenti i profesori predano rade na realizaciji visoko postavljenih ciljeva!

Na visokoškolskoj ustanovi FINRA svečano je krenula akademska godina 4.10.2023. godine, a već u narednim danima i u punom kapacitetu sa nastavom i predavnjima.

U tekućoj akademskoj 2023/2024. godini realizujemo pet studijskih programa dodiplomskog studija.
Pored dva dosadašnja licencirana studijska programa ”Finansije i računovodstvo” i ”Računarstvo i informatika”, realizujemo i tri novolicencirana studijska programa: ”Turizam, ugostiteljstvo i gastronomija”, ”Savremeni menadžment i digitalno poslovanje” i ”Ekološka poljoprivreda”.

Svi pomenuti programi počinju sa predmetom Osnove računovodstva koje drži naš profesor doc.dr. Edin Glogić. Ovaj predmet ima za cilj upoznati studente s fundamntalnim konceptima i tehnikama računovodstva, koje su ključne za razumjevanje i interpretaciju finansijskih informacija u svim poslovnim organizacijama.

Naša visokoškolska ustanova FINRA nudi interaktivni i individualni pristup, što u današnjem, ubrzanom načinu života pruža značajan oslonac našim studentima.